Přejít k článku

Kdy se Ježíš narodil?

Kdy se Ježíš narodil?

Co říká Bible

 Bible neuvádí žádné konkrétní datum narození Ježíše Krista, což dokládají i tyto citáty:

  •   „Skutečné datum Kristova narození není známo.“ (New Catholic Encyclopedia)

  •   „Přesné datum Kristova narození se neví.“ (Encyclopedia of Early Christianity)

 Bible sice nedává přímou odpověď na otázku, kdy se Ježíš narodil, ale popisuje dvě události, k nimž v té době došlo a díky nimž mnozí dospěli k závěru, že se nenarodil 24. prosince.

Nebylo to v zimě

  1.   Soupis. Krátce před tím, než se Ježíš narodil, Caesar Augustus vydal výnos „aby byla sepsána celá obydlená země“. Každý se musel jít zapsat „do svého vlastního města“, neboli města, kde se narodil, což mohlo znamenat cestu dlouhou týden nebo i víc. (Lukáš 2:1–3) Toto nařízení, které bylo vydáno zřejmě kvůli daním a odvodům k vojenské službě, by nebylo populární v žádném ročním období. A tak je velmi nepravděpodobné, že by Augustus své poddané ještě více dráždil tím, že by mnohé z nich nutil podniknout takovou dlouhou cestu v chladném zimním období.

  2.   Ovce. Pastýři „žili venku a v noci drželi hlídky nad svými stády“. (Lukáš 2:8) Kniha Daily Life in the Time of Jesus (Každodenní život v Ježíšově době) uvádí, že stáda začala pobývat pod širým nebem „týden před Pasachem [konec března]“ a byla tam do poloviny listopadu. Pak dodává: „[Stáda] trávila zimu pod střechou; a již jen z toho můžeme vidět, že tradiční zimní datum Vánoc je stěží správné, protože evangelium říká, že pastýři byli na polích.“

Začátek podzimu

 Dobu, kdy se Ježíš narodil, můžeme odvodit od jeho smrti v den svátku Pasach, tedy 14. nisanu, na jaře roku 33 n.l. (Jan 19:14–16) Ježíšovi bylo asi třicet let, když započal svou třiapůlletou službu, takže se musel narodit začátkem podzimu roku 2 př.n.l. (Lukáš 3:23)

Proč se Vánoce slaví 24. prosince?

 Jestliže tedy neexistuje žádný důkaz, že by se Ježíš narodil 24. prosince, proč křesťané toto datum slaví? Podle díla Encyclopædia Britannica církevní představitelé pravděpodobně toto datum zvolili tak, aby se „shodovalo s římským pohanským svátkem na počest ‚zrození nepřemožitelného slunce‘“ v období zimního slunovratu. Jak uvádí publikace The Encyclopedia Americana, mnozí odborníci jsou přesvědčeni, že cílem bylo, „aby se křesťanství stalo pro pohanské konvertity přitažlivější“.