Přejít k článku

Je Ježíš všemohoucím Bohem?

Je Ježíš všemohoucím Bohem?

Co říká Bible

 Ježíše jeho nepřátelé obviňovali z toho, že se staví naroveň Bohu. (Jan 5:18; 10:30–33) Ježíš ale nikdy netvrdil, že má stejné postavení jako všemohoucí Bůh. Řekl: „Otec je větší než já.“ (Jan 14:28)

 Ani Ježíšovi následovníci v prvním století nepovažovali Ježíše za všemohoucího Boha. Například apoštol Pavel napsal, že když byl Ježíš vzkříšen, Bůh ho „vyvýšil do nadřazeného postavení“. Pavel si tedy očividně nemyslel, že by Ježíš byl všemohoucím Bohem. Kdyby to tak bylo, jak by mohl Bůh vyvýšit Ježíše do nadřazeného postavení? (Filipanům 2:9)