Přejít k článku

Víra a uctívání Boha

Náboženství

Co je to spiritualita? Můžu být zbožný, i když nepatřím k žádnému náboženství?

Podívejte se, které tři věci vám pomůžou spiritualitu rozvíjet, a přečtěte si, jaké jsou čtyři nejrozšířenější mýty o ní.

Vedou všechna náboženství k Bohu?

Přečtěte si odpověď na základě Bible.

Je nutné být členem organizovaného náboženství?

Může člověk uctívat Boha po svém?

Proč existuje tolik křesťanských církví?

Chtěl to tak Ježíš, který křesťanství založil?

Jak můžu najít pravé náboženství?

V Bibli najdeme devět znaků, podle kterých se dá poznat pravé náboženství.

Kdo je antikrist?

Má se teprve objevit, nebo už přišel?

Co to znamená být svatý?

Můžou být nedokonalí lidé svatí?

Modlitba

Pomůže mi Bůh, když se budu modlit?

Zajímá se Bůh o to, co nás trápí?

Vyslyší Bůh moje modlitby?

To, zda Bůh vyslyší vaši modlitbu, závisí z velké části na vás.

Jak se modlit? Je nejlepší odříkávat modlitbu Otčenáš?

Je modlitba Otčenáš jediná, kterou Bůh vyslýchá?

O co se mám modlit?

Můžeme se modlit i o věci, které trápí nás osobně?

Proč se modlit v Ježíšově jménu?

Pokud se modlíme v Ježíšově jménu, dáváme tím najevo úctu k Ježíšovi i k jeho Otci.

Mám se modlit ke svatým?

Přečtěte si, ke komu se podle Bible máme modlit.

Proč Bůh některé modlitby nevyslýchá?

Přečtěte si, proč Bůh modlitbám některých lidí nenaslouchá.

Záchrana

Stačí věřit v Ježíše, abych byl zachráněn?

Bible říká, že ne všichni, kdo věří v Ježíše, budou zachráněni. Jak je to možné?

Co je spása?

Jak může být člověk spasen? A proč spásu potřebujeme?

Jak nás Ježíš zachraňuje?

Proč potřebujeme, aby za nás Ježíš naléhavě prosil? Stačí k záchraně jenom v něj věřit?

Proč Ježíš zemřel?

Co dobrého nám jeho smrt může přinést?

Co je křest?

V Bibli se píše o mnoha křtech ve vodě. Je z ní vidět, co křest znamená a jak je důležitý.

Učí Bible nauku „jednou spasen, navždy spasen“?

Odpověď vyplývá z Ježíšova podobenství o vinné révě.

Co to znamená narodit se znovu?

Musíte se narodit znovu, abyste se mohli považovat za křesťany?

Hřích a odpuštění

Co bylo prvotním hříchem?

Adam a Eva neposlechli Boha a přenesli hříšnost na všechny své potomky, podobně jako se přenáší genetická vada.

Co je to hřích?

Jsou některé hříchy horší než jiné?

Co to znamená odpustit?

Pět kroků, které nám podle Bible pomohou odpustit.

Odpustí mi Bůh?

Které kroky musíte udělat, aby vám Bůh odpustil? Podívejte se, co říká Bible.

Může Bible nějak pomoct lidem, které trápí pocit viny?

Nepřiměřené pocity viny můžou člověka ochromit. V tomto článku najdete tři kroky, které vám pomůžou jít dál.

Existuje „sedm smrtelných hříchů“?

Jak tento pojem vznikl? A jaký je rozdíl mezi hříchem, který působí smrt, a tím, který smrt nepůsobí?

Co je neodpustitelný hřích?

Jak můžete zjistit, jestli jste spáchali neodpustitelný hřích?

Co znamená pravidlo „oko za oko“?

Povzbuzuje toto pravidlo lidi, aby vzali spravedlnost do vlastních rukou?

Co Bible říká o alkoholu? Je hřích, když ho člověk pije?

Bible zmiňuje, že pití vína a jiných alkoholických nápojů má určité pozitivní účinky.

Je kouření hřích?

Dá se na tuto otázku najít odpověď, i když se Bible o kouření nezmiňuje?

Je sázení a hazardní hraní hřích?

Jak můžeme zjistit Boží názor na sázení a hazardní hraní, když o tom Bible moc nemluví?

Náboženské zvyky

Co Bible říká o dávání desátků?

Možná vás překvapí, že mezi tím, co Bible skutečně říká, a tím, co si lidé myslí, že říká, je rozdíl.

Měli bychom uctívat obrazy a sochy?

Záleží Bohu na tom, zda při uctívání používáme obrazy a sochy?

Musí křesťané dodržovat sabat?

Pokud ne, proč o něm Bible mluví jako o věčné smlouvě?

Co říká Bible o mluvení jazyky?

Vyznačují se praví křesťané tím, že mají tento dar ducha?

Co Bible říká o půstu?

Za jakých okolností se postili někteří lidé, o kterých se píše v Bibli? Vyžaduje se půst od křesťanů?

Co Bible říká o dávání?

Jak dávat, aby se to Bohu líbilo?

Co je Deset Božích přikázání?

Komu je Bůh dal? Mají je dodržovat křesťané?