Přejít k článku

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

Byl Ježíš pouze dobrý člověk?

Byl Ježíš pouze dobrý člověk?

Co říká Bible

Ježíš byl víc než jen dobrý člověk. Přinejmenším byl tím nejvlivnějším člověkem v lidských dějinách. Přečtěte si, co o něm řekli dva známí historikové:

„Ježíš Nazaretský ... je jednoznačně nejvlivnější osobností v dějinách.“ (H. G. Wells, anglický historik)

„Nikdo na této planetě neovlivnil ostatní svým životem tak jako [Ježíš] a jeho vliv stále roste.“ (Kenneth Scott Latourette, americký historik a spisovatel)

Z Bible vyplývá, díky čemu Ježíš ovlivnil lidstvo víc než kterýkoli jiný člověk. Když se Ježíš zeptal svých nejbližších následovníků, za koho jej považují, jeden z nich správně odpověděl: „Ty jsi Kristus, Syn živého Boha.“ (Matouš 16:16)