Přejít k článku

Byl Ježíš pouze dobrý člověk?

Byl Ježíš pouze dobrý člověk?

Co říká Bible

 Ježíš byl víc než jen dobrý člověk. Přinejmenším byl tím nejvlivnějším člověkem v lidských dějinách. Přečtěte si, co o něm řekli dva známí historikové:

 „Ježíš Nazaretský ... je jednoznačně nejvlivnější osobností v dějinách.“ (H. G. Wells, anglický historik)

 „Nikdo na této planetě neovlivnil ostatní svým životem tak jako [Ježíš] a jeho vliv stále roste.“ (Kenneth Scott Latourette, americký historik a spisovatel)

 Z Bible vyplývá, díky čemu Ježíš ovlivnil lidstvo víc než kterýkoli jiný člověk. Když se Ježíš zeptal svých nejbližších následovníků, za koho jej považují, jeden z nich správně odpověděl: „Ty jsi Kristus, Syn živého Boha.“ (Matouš 16:16)