Přejít k článku

Přejít k podnabídce

Svědkové Jehovovi

čeština

Proč je Ježíš označován jako Boží Syn?

Proč je Ježíš označován jako Boží Syn?

Co říká Bible

Bůh nemá doslovnou manželku, která by byla matkou jeho dětí. Je ale stvořitelem všeho živého. (Zjevení 4:11) Adam, první člověk, kterého Bůh vytvořil, byl proto označen za „syna Božího“. (Lukáš 3:38) Podobně Bible ukazuje, že také Ježíš byl stvořen Bohem. Proto je i on nazýván „Boží Syn“. (Jan 1:49)

Ježíše Bůh vytvořil ještě dříve než Adama. Apoštol Pavel o Ježíšovi napsal: „On je obrazem neviditelného Boha, prvorozeným všeho stvoření.“ (Kolosanům 1:15) Ježíšův život začal dlouho předtím, než se narodil v jednom betlémském chlévě. Bible říká, že jeho „původ je od raných časů, ode dnů neurčitého času“. (Micheáš 5:2) Ježíš byl Božím prvorozeným Synem. To znamená, že ještě předtím než se narodil jako člověk na zemi, žil jako duchovní bytost v nebi. On sám o sobě řekl, že sestoupil z nebe. (Jan 6:38; 8:23)