Co říká Bible

Bůh nemá doslovnou manželku, která by byla matkou jeho dětí. Je ale stvořitelem všeho živého. (Zjevení 4:11) Adam, první člověk, kterého Bůh vytvořil, byl proto označen za „syna Božího“. (Lukáš 3:38) Podobně Bible ukazuje, že také Ježíš byl stvořen Bohem. Proto je i on nazýván „Boží Syn“. (Jan 1:49)

Ježíše Bůh vytvořil ještě dříve než Adama. Apoštol Pavel o Ježíšovi napsal: „On je obrazem neviditelného Boha, prvorozeným všeho stvoření.“ (Kolosanům 1:15) Ježíšův život začal dlouho předtím, než se narodil v jednom betlémském chlévě. Bible říká, že jeho „původ je od raných časů, ode dnů neurčitého času“. (Micheáš 5:2) Ježíš byl Božím prvorozeným Synem. To znamená, že ještě předtím než se narodil jako člověk na zemi, žil jako duchovní bytost v nebi. On sám o sobě řekl, že sestoupil z nebe. (Jan 6:38; 8:23)