Přejít k článku

Kdo byli „tři králové“? Byl to Bůh, kdo je vedl prostřednictvím „betlémské hvězdy“?

Co říká Bible

 Podle jedné vánoční tradice přišli za právě narozeným Ježíšem tři mudrci, kterým se také říká „tři králové“. Bible je ale označuje jinak. (Matouš 2:1) V Matoušově evangeliu je pro ty, kdo přišli navštívit Ježíše, použit řecký výraz magoi. Tímto slovem se pravděpodobně označují ti, kdo se věnují astrologii a dalším okultním věcem. a V mnoha překladech Bible jsou proto tito muži nazváni jako „astrologové“ nebo „mágové“. b

 Kolik bylo „mudrců“?

 Bible jejich počet nezmiňuje a jejich počet se liší i podle tradic různých zemí. Encyclopedia Britannica uvádí, že „na východě jsou přesvědčeni, že jich bylo 12, kdežto na západě zase věří, že byli tři, a to zřejmě proto, že malému Ježíšovi přinesli tři dary – zlato, vonnou pryskyřici a myrhu“. (Matouš 2:11)

 Byli tito „mudrci“ králové?

 I když se podle vánoční tradice zobrazují jako králové, nikde v Bibli se o nich jako o králích nemluví. Jak uvádí Encyclopedia Britannica, toto označení se objevuje až o několik století později jako součást tradice, kterou si lidé během let přikrášlili.

 Jak se „mudrci“ jmenovali?

 Bible jména astrologů neuvádí. Podle díla The International Standard Bible Encyclopedia jsou jejich jména (Kašpar, Melichar a Baltazar) jen legendou.

 Kdy „mudrci“ přišli za Ježíšem?

 Astrologové za Ježíšem přišli až několik měsíců po jeho narození. Je to zřejmé z toho, že král Herodes, který chtěl Ježíše zabít, nechal povraždit všechny chlapce do věku dvou let. Tuto věkovou hranici určil na základě informací, které měl od astrologů. (Matouš 2:16)

 Astrologové nenavštívili Ježíše tu noc, co se narodil. V Bibli se píše: „Když vešli do domu, viděli malé dítě s Marií, jeho matkou.“ (Matouš 2:11) Z toho je vidět, že v té době Ježíšova rodina žila v domě a Ježíš už nebyl nemluvně ležící v jeslích. (Lukáš 2:16)

 Byl to Bůh, kdo „mudrce“ vedl prostřednictvím „betlémské hvězdy“?

 Někteří lidé věří tomu, že Bůh poslal takzvanou betlémskou hvězdu, která měla astrology vést za Ježíšem. Prozkoumejme, proč tomu tak není.

  •   To, co vypadalo jako hvězda, vedlo astrology nejdříve do Jeruzaléma. V Bibli se píše: „Do Jeruzaléma přišli astrologové z východních končin a řekli: ‚Kde je ten narozený král Židů? Viděli jsme totiž jeho hvězdu, když jsme byli na východě, a přišli jsme, abychom mu vzdali poctu.‘“ (Matouš 2:1, 2)

  •   Byl to král Herodes, ne „hvězda“, kdo poslal astrology do Betléma. Když se Herodes dověděl, že se objevil „král Židů“, který by mu v budoucnu mohl konkurovat, zkoumal, kde se měl slíbený Kristus narodit. (Matouš 2:3–6) Zjistil, že by se měl narodit v Betlémě. Proto tam astrology poslal, aby dítě našli a podali mu o tom zprávu.

     Na základě toho se astrologové vydali do Betléma. Bible říká: „Když krále vyslechli, odešli; a pohleďme, hvězda, kterou viděli, když byli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo malé dítě.“ (Matouš 2:9)

  •   To, že se objevila „hvězda“, vedlo k událostem, které ohrozily život Ježíše a vyústily k povraždění nevinných dětí. Když astrologové opustili Betlém, Bůh je varoval, aby se k Herodovi nevraceli. (Matouš 2:12)

 Jak na to Herodes reagoval? Bible uvádí: „Herodes viděl, že ho astrologové přelstili, velmi se rozvzteklil a poslal a dal usmrtit všechny chlapce v Betlémě a ve všech jeho oblastech, od dvouletých a níže, podle času, který pečlivě zjistil od astrologů.“ (Matouš 2:16) Něco tak hrozného by Bůh nikdy neudělal. (Job 34:10)

a Řecký historik Hérodotos žijící v 5. století př. n. l. řekl, že slovem magoi byl v jeho době označován médský (perský) kmen, který se zabýval astrologií a výkladem snů.

b Viz Překlad Františka ŽilkyPavlíkův překlad. Český ekumenický překlad, Bible21Jeruzalémská bible uvádí, že Ježíše navštívili „mudrci“, ale neříkají nic o tom, že by byli tři.