Přejít k článku

Bible

Původ a věrohodnost

Bible – co to je za knihu?

Vydejte se na fascinující cestu za poznáním Božího Slova.

Je Bible knihou od Boha?

Proč mnozí pisatelé Bible uvedli, že zapsali Boží myšlenky?

Napsal Bibli Mojžíš?

Mojžíš byl jedním z pisatelů Bible. Kolik jich bylo celkem?

Je možné zjistit, kdo napsal Bibli?

Pisatelé Bible prohlašovali, že zaznamenali Boží myšlenky. Můžeme tomu věřit?

Byl text Bible změněn?

Bible je hodně stará kniha. Jak si můžeme být jistí, že se během mnoha staletí nezměnil její text?

Kdy začal Bůh tvořit vesmír?

Odpověď získáme, když pochopíme, jak jsou v 1. Mojžíšově použity pojmy „počátek“ a „den“.

Je Bible z vědeckého hlediska přesná?

Obsahuje Bible tvrzení, která jsou v rozporu s vědou?

Říká Bible, že Země je placatá?

Je tato starověká kniha přesná?

Je Bible určena pouze Židům?

Naznačuje Bible, že je některý národ nadřazen ostatním?

Kdy byly sepsány zprávy o Ježíšově životě?

Jak dlouho po Ježíšově smrti byla sepsána evangelia?

Čtení a pochopení Bible

Jak můžeme porozumět Bibli?

V Bibli můžete najít důležité poselství.

Jsou v Bibli rozpory?

Prozkoumejte některé zdánlivé rozpory v Bibli a zásady, které můžete použít k jejich objasnění.

Kdo nebo co je Boží slovo?

V Bibli má tento výraz víc významů.

Co znamená pravidlo „oko za oko“?

Povzbuzuje toto pravidlo lidi, aby vzali spravedlnost do vlastních rukou?

Co je Deset Božích přikázání?

Komu je Bůh dal? Mají je dodržovat křesťané?

Co to znamená být milosrdný Samaritán?

Ježíš tento příběh vyprávěl proto, aby jedinečným způsobem lidi naučil, jak se mají k ostatním chovat bez ohledu na jejich kulturu, rasu nebo národnost.

Co je Tóra?

Kdo ji napsal? Je její učení věčné a mělo by se navždy dodržovat?

Proroctví a symbolika

Co je to proroctví?

Předpovídají všechna proroctví od Boha budoucnost? Vždycky to tak není.

Dokazují biblická proroctví, že Ježíš byl Mesiáš?

Mohla se proroctví o Mesiášovi splnit na více lidech?

Jaký význam mají čísla v Bibli? Je numerologie v souladu s Biblí?

Podívejte se na některé příklady symbolického významu čísel v Bibli a přečtěte si, v čem se to liší od numerologie.

Co odhaluje biblická chronologie o roce 1914?

Proroctví o „sedmi časech“ ze 4. kapitoly Daniela ukazuje, že čas lidských vlád se krátí.

Kniha Zjevení – Co obsahuje?

Tato kniha říká, že ti, kdo čtou, chápou a berou vážně její poselství, budou šťastní.

Kdo nebo co je „Alfa a Omega“?

Proč je tento titul vhodný?

Co je Nový Jeruzalém?

Jak může toto jedinečné město ovlivnit váš život?

Co je sedmihlavá šelma z 13. kapitoly Zjevení?

Divoká šelma má autoritu, moc a trůn. Co dalšího o ní biblické proroctví odhaluje?

Co je šarlatové divoké zvíře ze 17. kapitoly Zjevení?

Šest rysů, díky kterým můžeme určit totožnost tohoto divokého zvířete.

Co znamená číslo 666?

Bible odhaluje význam čísla 666 a „označení divokého zvířete“.

Co je Velký Babylón?

Bible říká, že jde jak o prostitutku, tak o město.

Co je ohnivé jezero? Je to totéž co peklo nebo gehenna?

Ježíš má „klíče pekla i smrti“, ale má také klíč k ohnivému jezeru?

Kdo byli boháč a Lazar?

Chtěl Ježíš tímto podobenstvím říct, že dobří lidé jdou do nebe a špatní lidé trpí v pekle?

Konec světa

Čím se mají vyznačovat „poslední dny“ neboli „čas konce“?

Bible předpověděla řadu věcí, podle kterých se dá poznat, jestli žijeme v posledních dnech.

Předpověděla Bible, jak se dnes lidé budou chovat?

Bible opravdu předpověděla, že se lidé budou měnit k horšímu.

Co je velké soužení?

Proroctví o času konce předpovídají nejtěžší období v dějinách lidstva. Co se v té době bude dít?

Co je Armagedon?

Slovo Armagedon se v Bibli objevuje jenom jednou. Označuje ale bitvu, o které se v Bibli mluví na mnoha místech.

Bude země zničena?

To, co říká Bible, vás možná překvapí.

Kdy přijde konec světa?

Říká Bible, kdy přesně to bude?

Čeho Boží království dosáhne?

Přečtěte si, co dobrého tato vláda přinese.

Bude někdy na zemi mír?

Přečtěte si, jak Bůh prostřednictvím svého království zajistí celosvětový mír.

Lidé, místa a věci

Ženy, o kterých se píše v Bibli – co se z jejich příběhů učíme?

V Bibli se píše o mnoha ženách. Některé byly špatné a jiné skvělé. Přečtěte si příběhy několika z nich.

Je Marie matkou Boha?

Jak Bible, tak dějiny křesťanství poskytují jasnou odpověď.

Co Bible říká o panně Marii?

Někteří lidé spojují Ježíšovo narození z panny s neposkvrněným početím. Je takový názor v souladu s Biblí?

Kdo byl Jan Křtitel?

Poselství, které ohlašoval, připravilo Židy, aby přijali Mesiáše.

Kdo byla Marie Magdaléna?

Některé rozšířené názory týkající se Marie Magdalény nevycházejí z Bible.

Kdo byli „tři králové“? Byl to Bůh, kdo je vedl prostřednictvím „betlémské hvězdy“?

Některé výrazy, které jsou součástí populárních vánočních tradic, se v Bibli nevyskytují.

Co říká Bible o Danielovi?

Daniel od Boha dostal prorocká vidění, která se splňují v dnešní době.

Kde vzal Kain manželku?

Bible dává na tuto otázku uspokojivou odpověď.

Příběh o Noemovi a potopě světa – mýtus, nebo skutečnost?

V Bibli se píše, že Bůh kdysi způsobil celosvětovou potopu, aby zničil zlé lidi. Jakými skutečnostmi Bible toto tvrzení dokládá?

Co je to archa úmluvy?

Na Boží příkaz ji postavili starověcí Izraelité. Jaký byl její účel?

Bylo do Turínského plátna zabaleno Ježíšovo mrtvé tělo?

Podívejte se na tři fakta, ze kterých lze zjistit odpověď.

Co Bible říká o dinosaurech?

Je to v souladu s vědou?

Použil Bůh ke stvoření různých forem života evoluci?

Bible není v rozporu s vědeckými poznatky, že v rámci jednoho druhu dochází k variabilitě.

Praktické rady

Může mi Bible pomoct, abych měl šťastnou rodinu?

Osvědčené rady založené na Bibli už milionům mužů a žen pomohly vytvořit šťastnou rodinu.

Co se z Bible dozvídáme o přátelství?

Dobří přátelé na sebe mají dobrý vliv a můžou si pomáhat, aby byli lepšími lidmi. Proto si je pečlivě vybírej!

Co je Zlaté pravidlo?

Když Ježíš Zlaté pravidlo pronesl, mluvil o tom, jak se máme chovat ke všem lidem, dokonce i k nepřátelům.

„Milujte své nepřátele“ – co to znamená?

Ježíšova vybídka zní sice jednoduše, ale řídit se jí může být velmi těžké.

Co mi pomůže dobře se rozhodovat?

Šest tipů, které jsou založené na zásadách z Bible, vám může pomoct dobře se rozhodovat.

Kde hledat naději?

Bible vám pomůže dívat se do budoucnosti s optimismem a také v ní najdete spolehlivé rady, které vám už teď můžou zlepšit život.

Jsou peníze kořenem všeho zla?

Někteří lidé si myslí, že běžně používané rčení, že „peníze jsou kořenem všeho zla“, je citací z Bible. Tam je ale něco jiného.

Finanční problémy a dluhy – Může vám pomoct Bible?

Které čtyři biblické zásady vám mohou pomoct zvládat finanční problémy a mít vyrovnaný pohled na peníze?

Jak Bible pomáhá vyrovnat se s chronickou nemocí?

Přečtěte si, které tři podněty pomohou těm, kdo jsou chronicky nemocní.

Je správné se mstít?

Rady z Bible už mnoha lidem pomohly překonat touhu po pomstě.

Co Bible říká o hněvu?

Může být někdy hněv oprávněný? Co dělat, když to ve vás začíná vřít?

Může mi Bible pomoct, když jsem sklíčený?

Těm, kdo jsou sklíčení, Bůh pomáhá třemi způsoby.

Může vám náboženství, Bůh nebo Bible pomoct, abyste byli se svým životem spokojenější?

Přečtěte si, jak přátelství s Bohem může zlepšit váš život nyní i v budoucnosti.

Měli bychom milovat sami sebe?

Ježíš řekl: „Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.“ Co tím myslel?