Přejít k článku

Je možné zjistit, kdo napsal Bibli?

Je možné zjistit, kdo napsal Bibli?

Co říká Bible

 Mnozí lidé zastávají názor, že na tuto otázku s jistotou odpovědět nelze. Bible ale mnohdy přímo uvádí, kdo příslušnou část zapsal. Nacházíme tam například vyjádření „slova Nehemjáše“, „vidění Izajáše“ či „Jehovovo slovo, které přišlo k Joelovi“. (Nehemjáš 1:1; Izajáš 1:1; Joel 1:1)

 Většina pisatelů Bible uvedla, že zaznamenali myšlenky Jehovy, jediného pravého Boha. Proroci, kteří se podíleli na psaní Hebrejských písem, více než 300krát prohlásili: „Tak řekl Jehova.“ (Amos 1:3; Micheáš 2:3; Nahum 1:12) Některým pisatelům sdělili Boží poselství andělé. (Zecharjáš 1:7, 9)

 Bibli psalo přibližně 40 mužů v průběhu 1 600 let. Někteří z nich napsali jednu biblickou knihu, jiní jich napsali víc. Bibli vlastně můžeme označit za „knihovnu“ obsahující 66 knih. Tvoří ji 39 knih Hebrejských písem, která jsou často označována jako Starý zákon, a 27 knih Křesťanských řeckých písem, která jsou také známa jako Nový zákon.