Přejít k článku

Je Bible jen moudrá kniha, kterou napsali lidé?

Je Bible jen moudrá kniha, kterou napsali lidé?

Co říká Bible

 Je pravda, že Bible, která je také označována jako Svaté Písmo, obsahuje mnoho moudrých výroků. V samotné Bibli však nacházíme toto vyjádření: „Celé Písmo je inspirováno Bohem.“ (2. Timoteovi 3:16) Pro uvedené tvrzení existuje celá řada dokladů. Zamyslete se nad několika z nich:

  •   Ještě nikomu se nepodařilo prokázat, že by tato kniha byla historicky nepřesná.

  •   Pisatelé Bible byli poctiví muži a jejich upřímnost je patrná i v tom, co napsali. Objektivita dodává jejich spisům punc věrohodnosti.

  •   Bible má jeden ústřední námět – ospravedlnění Božího práva vládnout nad lidmi a splnění Božího záměru prostřednictvím vlády, která je v Bibli označována jako Boží nebeské království.

  •   Přestože byla Bible napsána už před tisíciletími, je vědecky přesná – neobsahuje žádný z mylných názorů, které byly tehdy běžné.

  •   Historie prokázala, že všechna biblická proroctví se přesně splnila.