Přejít k článku

Je Bible knihou od Boha?

Je Bible knihou od Boha?

Co říká Bible

 Mnozí pisatelé Bible přímo uvedli, že nezapsali svoje myšlenky, ale Boží. Příkladem jsou následující výroky:

  •  Král David: „Jehovův duch to byl, jenž skrze mne mluvil, a jeho slovo bylo na mém jazyku.“ (2. Samuelova 23:1, 2)

  •  Prorok Izajáš: „Tak řekl Svrchovaný Pán, Jehova vojsk.“ (Izajáš 22:15)

  •  Apoštol Jan: „Zjevení od Ježíše Krista, které mu dal Bůh.“ (Zjevení 1:1)