Přejít k článku

Co je Armagedon?

Co je Armagedon?

Co říká Bible

 Armagedon je poslední boj mezi lidskými vládami a Bohem. Tyto vlády a jejich zastánci se proti Bohu staví už dnes, a to tím, že se odmítají podřídit jeho panování. (Žalm 2:2) Armagedonská bitva tyto politické síly odstraní. (Daniel 2:44)

 Slovo „Armagedon“ se v Bibli objevuje jenom jednou, a to ve Zjevení 16:16. Jedná se o proroctví, které ukazuje, že na „místo, které se hebrejsky nazývá Har-Magedon“ se králové „celé obydlené země“ shromáždí „k válce velikého dne Boha Všemohoucího“. (Zjevení 16:14)

 Kdo bude v Armagedonu bojovat? Ježíš Kristus povede nebeské vojsko ve vítězné bitvě proti Božím nepřátelům. (Zjevení 19:11–16, 19–21) Těmito nepřáteli jsou ti, kdo se staví proti Boží autoritě a kdo s Bohem jednají pohrdavě. (Ezekiel 39:7)

 Odehraje se Armagedon pouze na Blízkém východě? Ne. Armagedonská bitva nebude probíhat na jednom konkrétním místě, ale po celé zemi. (Jeremjáš 25:32–34; Ezekiel 39:17–20)

 Výraz „Armagedon“, někdy také zapisovaný jako „Har-magedon“ (hebrejsky Har Meghiddohn), znamená „hora Megiddo“. Megiddo bylo město na území starověkého Izraele. Z historie vyplývá, že se v jeho okolí odehrálo několik významných bitev, z nichž některé zmiňuje i Bible. (Soudci 5:19, 20; 2. Královská 9:27; 23:29) Slovo „Armagedon“ se však nemůže vztahovat k nějaké doslovné oblasti nedaleko starověkého Megidda. Není tam totiž žádná hora a ani nedaleká nížina Jezreel není dost velká, aby pojala všechny ty, kdo budou bojovat proti Bohu. Co je tedy Armagedon? Je to označení celosvětové události, kdy se politické síly shromáždí k poslednímu boji proti Boží vládě.

 Jak bude Armagedon probíhat? To, jak Bůh použije svou moc, zatím nevíme. Každopádně bude moci využít zbraně, kterými bojoval v minulosti – krupobití, zemětřesení, liják, oheň a síru, blesky a nemoci. (Job 38:22, 23; Ezekiel 38:19, 22; Habakuk 3:10, 11; Zecharjáš 14:12) Přinejmenším někteří z Božích nepřátel se budou ve zmatku zabíjet navzájem. Nakonec ale pochopí, že proti nim ve skutečnosti bojuje Bůh. (Ezekiel 38:21, 23; Zecharjáš 14:13)

 Bude Armagedon znamenat konec světa? Naše planeta v Armagedonu zničena nebude, protože Země má být pro lidi domovem navždy. (Žalm 37:29; 96:10; Kazatel 1:4) Armagedon lidstvo nezničí – naopak ho zachrání, protože „velký zástup“ Božích služebníků tuto událost přežije. (Zjevení 7:9, 14; Žalm 37:34)

 Slovem „svět“ Bible někdy neoznačuje naši planetu, ale zkaženou lidskou společnost, která se staví proti Bohu. (1. Jana 2:15–17) V tomto smyslu tedy Armagedon bude znamenat „konec světa“. (Matouš 24:3, Slovo na cestu)

 Kdy Armagedon přijde? Když Ježíš mluvil o tom, že bude „velké soužení“, které vyvrcholí Armagedonem, řekl: „O tom dni a hodině neví nikdo, ani nebeští andělé, ani Syn, ale pouze Otec.“ (Matouš 24:21, 36) Bible ale ukazuje, že k Armagedonu dojde v době Ježíšovy neviditelné přítomnosti, která začala v roce 1914. (Matouš 24:37–39)