Přejít k článku

Kniha Zjevení – Co obsahuje?

Kniha Zjevení – Co obsahuje?

Co říká Bible

 Řecký název biblické knihy Zjevení, Apokalypsis, znamená „odkrytí“ nebo „odhalení“. Z názvu knihy vyplývá, co obsahuje – odkryla záležitosti, které byly utajené, a dlouho dopředu odhalila, jaké události se mají stát. Mnoho těchto proroctví se teprve má splnit.

Stručné shrnutí knihy Zjevení

Jak knize Zjevení porozumět

  1.   Pro ty, kdo slouží Bohu, není obsah této knihy hrozivý, ale povzbudivý. Mnozí lidé sice slovo „apokalypsa“ spojují s velkou katastrofou, ale kniha Zjevení začíná a končí výrokem, že ti, kdo čtou, chápou a berou vážně její poselství, budou šťastní. (Zjevení 1:3; 22:7)

  2.   V knize Zjevení je použito mnoho „znamení“ neboli symbolů, které nemají být chápány doslovně. (Zjevení 1:1)

  3.   S mnoha důležitými bytostmi a symboly z knihy Zjevení se setkáváme už v předchozích částech Bible:

  4.   Vidění se týká „Pánova dne“, který začal v roce 1914, když bylo ustanoveno Boží království a Ježíš začal vládnout jako král. (Zjevení 1:10) Z toho lze vyvodit, že k hlavnímu splnění knihy Zjevení dochází v naší době.

  5.   K tomu, abychom porozuměli knize Zjevení, potřebujeme totéž, co nám pomáhá porozumět ostatním částem Bible, totiž moudrost od Boha a pomoc těch, kdo už tuto knihu znají. (Skutky 8:26–39; Jakub 1:5)