Přejít k článku

Co je sedmihlavá šelma z 13. kapitoly Zjevení?

Co je sedmihlavá šelma z 13. kapitoly Zjevení?

Co říká Bible

 Divoké zvíře se sedmi hlavami, o kterém se mluví ve Zjevení 13:1, představuje celosvětový politický systém.

  •   Má autoritu, moc a trůn, z čehož vyplývá, že se jedná o nějaký politický celek. (Zjevení 13:2)

  •   Panuje nad „každým kmenem a lidem a jazykem a národem“, takže jde o něco většího, než jsou vlády jednotlivých národů. (Zjevení 13:7)

  •   Spojuje v sobě charakteristické rysy čtyř zvířat popisovaných v proroctví u Daniela 7:2–8, protože vypadá jako levhart, nohy má jako medvěd, tlamu jako lev a na hlavách deset rohů. Zvířata v Danielově proroctví znázorňovala konkrétní krále neboli politická království, která postupně vládla nad rozsáhlým územím. (Daniel 7:17, 23) Šelma ve 13. kapitole Zjevení tedy představuje politickou organizaci tvořenou více složkami.

  •   Divoké zvíře vystupuje „z moře“, to znamená z neklidné masy lidí, ze které pocházejí lidské vlády. (Zjevení 13:1; Izajáš 17:12, 13)

  •   Bible říká, že číslo neboli jméno šelmy – 666 – je „číslo člověka“. (Zjevení 13:17, 18) Z toho vyplývá, že zvíře ve 13. kapitole Zjevení je podstaty lidské, a ne duchovní nebo démonské.

 I když se národy shodnou jen málokdy, jsou jednotné v tom, že si chtějí udržet svou moc a nepodřídit se Božímu království. (Žalm 2:2) V Armagedonu pak spojí své síly, aby bojovaly s Božími vojsky vedenými Ježíšem Kristem. Výsledkem však bude zničení těchto národů. (Zjevení 16:14, 16; 19:19, 20)

„Deset rohů a sedm hlav“

 Některá čísla jsou v Bibli použita symbolicky. Například deset a sedm znamená úplnost. Klíčem k pochopení významu slovního spojení „deset rohů a sedm hlav“ ve 13. kapitole Zjevení je „obraz divokého zvířete“. O něco později se v této biblické knize píše, že tímto obrazem je jasně červené zvíře se sedmi hlavami a deseti rohy. (Zjevení 13:1, 14, 15; 17:3) Bible říká, že sedm hlav této šelmy znamená „sedm králů“ neboli mocností. (Zjevení 17:9, 10)

 Podobně sedm hlav zvířete ve Zjevení 13:1 představuje sedm mocností, tedy hlavních politických velmocí, které v průběhu dějin panovaly a které výrazně utiskovaly Boží lid – Egypt, Asýrii, Babylón, Médo-Persii, Řecko, Řím a anglo-americkou velmoc. Pokud dospějeme k závěru, že deset rohů představuje všechny samostatné národy, malé i velké, pak diadém neboli koruna na každém z rohů znázorňuje, že každý národ uplatňuje svou moc souběžně s hlavní politickou velmocí své doby.