Přejít k článku

Co je šarlatové divoké zvíře ze 17. kapitoly Zjevení?

Co je šarlatové divoké zvíře ze 17. kapitoly Zjevení?

Co říká Bible

 Šarlatové divoké zvíře, o kterém se píše v 17. kapitole Zjevení, symbolizuje organizaci, která má za cíl sjednotit a zastupovat národy světa. Touto organizací byla dříve Společnost národů a nyní je to Organizace spojených národů (OSN).

Podle čeho se dá určit totožnost šarlatového divokého zvířete

 1.    Jde o politický subjekt. Šarlatové divoké zvíře má „sedm hlav“, které podle Bible představují „sedm hor“ a „sedm králů“, což jsou vlády zemí. (Zjevení 17:9, 10) Hory a zvířata se v Bibli používají jako symboly vlád. (Jeremjáš 51:24, 25; Daniel 2:44, 45; 7:17, 23)

 2.   Je obrazem celosvětového politického systému. Šarlatové divoké zvíře je podobné sedmihlavému zvířeti, o kterém se mluví ve 13. kapitole Zjevení a které představuje celosvětový politický systém. Obě zvířata mají sedm hlav, deset rohů a rouhavá jména. (Zjevení 13:1; 17:3) Jsou si podobná natolik, že to nemůže být náhoda. Šarlatové divoké zvíře je totiž obrazem sedmihlavého zvířete, tedy celosvětového politického systému. (Zjevení 13:15)

 3.   Moc získává od světových vlád. Šarlatové divoké zvíře vděčí za svou existenci vládám, ze kterých pochází. (Zjevení 17:11, 17)

 4.   Je propojené s náboženstvím. Na šarlatovém divokém zvířeti sedí Velký Babylon neboli všechna falešná náboženství. To ukazuje, že divoké zvíře je pod jejich vlivem. (Zjevení 17:3–5)

 5.   Zneuctívá Boha. Zvíře je „plné rouhavých jmen“. (Zjevení 17:3)

 6.   Dočasná nečinnost. Šarlatové divoké zvíře má být v „propasti“ a, tedy nečinné, ale později se má znovu objevit. (Zjevení 17:8)

Splnění biblického proroctví

 Podívejte se, jak se biblické proroctví o šarlatovém divokém zvířeti splnilo na Organizaci spojených národů a jejím předchůdci Společnosti národů.

 1.   Jde o politický subjekt. Organizace spojených národů podporuje politický systém tím, že prosazuje svrchovanou rovnost všech svých členů. b

 2.   Je obrazem celosvětového politického systému. V roce 2011 se členem Organizace spojených národů stal už 193. stát. To ukazuje, že OSN zastupuje většinu národů na zemi.

 3.   Moc získává od světových vlád. Organizace spojených národů vděčí za svou existenci svým členským státům a má jen takovou moc a autoritu, jakou od nich dostane.

 4.   Je propojené s náboženstvím. Organizace spojených národů je podporována světovými náboženstvími, stejně jako kdysi Společnost národů. c

 5.   Zneuctívá Boha. Organizace spojených národů byla založena s cílem „udržovat mezinárodní mír a bezpečnost“. d I když to vypadá jako velmi chvályhodný cíl, OSN tím ve své podstatě zneuctívá Boha, protože prohlašuje, že udělá to, čeho může dosáhnout jen Boží království. (Žalm 46:9; Daniel 2:44)

 6.   Dočasná nečinnost. Krátce po skončení první světové války vznikla Společnost národů, která měla udržet celosvětový mír. To se jí ale nepodařilo. Rozpadla se v roce 1939, když začala druhá světová válka. Když v roce 1945 válka skončila, vznikla Organizace spojených národů. Svými cíli, metodami a strukturou se velmi podobá Společnosti národů.

a Podle Vine’s Expository Dictionary of Old and New Testament Words řecké slovo překládané jako „propast“ znamená také „nezměřitelná hloubka“. Bible krále Jakuba překládá toto slovo jako „bezedná jáma“. Podle Bible jde o místo nebo stav uvěznění a úplné nečinnosti.

b Viz Charta OSN, článek 2.

c Například rada, která zastupuje desítky protestantských denominací v Americe, v roce 1918 prohlásila, že Společnost národů je „politickým vyjádřením Božího království na zemi“. V roce 1965 se sešli v San Francisku představitelé buddhismu, hinduismu, islámu, judaismu, katolické církve, protestantských církví a východního pravoslaví, aby vyjádřili svou podporu Organizaci spojených národů a aby se za ni modlili. V roce 1979 papež Jan Pavel II. vyslovil naději, že OSN „navždy zůstane nejvyšším fórem míru a práva“.

d Viz Charta OSN, článek 1.