Přejít k článku

Jak můžeme porozumět Bibli?

Jak můžeme porozumět Bibli?

Co říká Bible

 Sama Bible vysvětluje, co musíme dělat, abychom jí rozuměli. Bez ohledu na to, z jakého prostředí jste vyšli, Boží poselství zapsané v Bibli není „příliš obtížné ani není daleko“. (5. Mojžíšova 30:11)

Jak porozumět Bibli

  1.   Mějte správný postoj. Berte Bibli jako Boží Slovo. Buďte pokorní, protože Bůh nemá rád pyšné lidi. (1. Tesaloničanům 2:13; Jakub 4:6) Na druhou stranu nebuďte lehkověrní. Bůh si přeje, abyste jeho Slovo zkoumali „se svou silou rozumu“. (Římanům 12:1, 2)

  2.   Modlete se o moudrost. „Neopírej se o své vlastní porozumění,“ říkají Přísloví 3:5. Člověku, který chce porozumět Bibli, naopak Boží Slovo radí, „ať stále prosí Boha“ o moudrost. (Jakub 1:5)

  3.   Studujte Bibli pravidelně. Když budete Bibli zkoumat pravidelně, budete mít ze studia daleko větší užitek. (Jozue 1:8)

  4.   Studujte podle námětů. Studium podle námětů, kdy rozebíráte, co Bible říká o nějaké konkrétní oblasti, je účinným způsobem, jak se dozvědět, co Boží Slovo učí. Začněte se „základy Kristova učení“ a pak se snažte „postoupit dále“. (Hebrejcům 6:1, 2, Slovo na cestu) Uvidíte, že je užitečné srovnávat jednotlivé biblické verše, a zjistíte, že různé části Bible — dokonce i ty „těžko srozumitelné“ — se navzájem vysvětlují. (2. Petra 3:16)

  5.   Nechte si pomoct. Bible nás vybízí, abychom přijali pomoc těch, kdo Božímu Slovu rozumí. (Skutky 8:30, 31) Svědkové Jehovovi nabízejí bezplatné studium Bible. Podobně jako první křesťané se při něm odkazují na biblické verše a tak druhým pomáhají zjistit, co Bible doopravdy učí. (Skutky 17:2, 3)

Co k porozumění Bibli nepotřebujete

  1.   Vysoký intelekt nebo vzdělání. Ježíšových dvanáct apoštolů Písmu rozumělo a poučovalo o něm druhé, přestože si o apoštolech někteří mysleli, že jsou to „nevzdělaní a obyčejní lidé“. (Skutky 4:13)

  2.   Peníze. K tomu, abyste se dozvěděli, co Bible učí, peníze nepotřebujete. Ježíš svým učedníkům řekl: „Zdarma jste dostali, zdarma dávejte.“ (Matouš 10:8)