Přejít k článku

Je Bible určena pouze Židům?

Je Bible určena pouze Židům?

Co říká Bible

 Bible sice popisuje dějiny židovského národa, ale nikde nenaznačuje, že by jeden národ byl nadřazen ostatním. Naopak je v ní řečeno: „Bůh není stranický, ale v každém národu je mu přijatelný ten, kdo se ho bojí a působí spravedlnost.“ (Skutky 10:34, 35)