Přejít k článku

Jsou peníze kořenem všeho zla?

Jsou peníze kořenem všeho zla?

Co říká Bible

 Ne. V Bibli se nepíše, že peníze jsou samy o sobě zlem ani že by byly hlavní příčinou všech špatných věcí. Někteří lidé si myslí, že běžně používané rčení, že „peníze jsou kořenem všeho zla“, je citací z Bible. Tam je ale něco jiného. V Bibli se píše, že „láska k penězům je kořenem všeho zla“. a (kurziva od nás; 1. Timoteovi 6:10, King James Version)

 Co Bible říká o penězích?

 Bible uznává, že peníze můžou být užitečné, a dokonce můžou chránit, pokud jsou používány rozumně. (Kazatel 7:12) Bible se navíc hezky vyjadřuje o těch, kdo štědře dávají druhým. A to se může týkat i peněžních darů. (Přísloví 11:25)

 Na druhou stranu Bible varuje před tím, aby se život člověka netočil jen kolem peněz. Píše se v ní: „Ať je váš život bez lásky k penězům a buďte spokojení s tím, co máte.“ (Hebrejcům 13:5) Z toho vyplývá, že bychom peníze měli používat správným způsobem, a ne je vidět jako prostředek ke zbohatnutí. Měli bychom se snažit být spokojení s věcmi, které opravdu potřebujeme, jako jídlo, oblečení a přístřeší. (1. Timoteovi 6:8)

 Proč Bible varuje před láskou k penězům?

 Chamtiví lidé nezískají věčný život. (Efezanům 5:5) Jedním z důvodů je to, že chamtivost je formou modlářství. (Kolosanům 3:5) Dalším důvodem je, že chamtiví lidé, kteří chtějí mít všechno, po čem touží, se kvůli tomu často přestanou řídit správnými zásadami. V Příslovích 28:20 se píše: „Ale kdo se žene za bohatstvím, nezůstane nevinný.“ Dokonce je to může svádět k tomu, že se dopustí nějakého zločinu, jako je například vydírání, podvod, únos nebo vražda.

 I když ale láska k penězům ke špatnému chování nepovede, může mít jiné negativní následky. Bible říká, že „ti, kdo chtějí zbohatnout, upadají do pokušení a léčky a podléhají mnoha nerozumným a škodlivým touhám“. (1. Timoteovi 6:9)

 V čem jsou pro nás biblické rady ohledně peněz užitečné?

 Když kvůli penězům neslevíme ze svých morálních a duchovních zásad, zachováme si sebeúctu i Boží přízeň a také získáme jeho podporu. Těm, kdo se mu upřímně snaží líbit, Bůh slibuje: „Nikdy tě nenechám bez pomoci ani tě neopustím.“ (Hebrejcům 13:5, 6) Také nás ujišťuje, že „věrný člověk získá velké požehnání“. (Přísloví 28:20)

a Tento verš byl přeložen i takto: „Láska k penězům je totiž kořenem mnoha špatných věcí.“