Přejít k článku

Nejsem spokojený se svým životem – Může mi pomoct náboženství, Bůh nebo Bible?

Nejsem spokojený se svým životem – Může mi pomoct náboženství, Bůh nebo Bible?

Co říká Bible

 Ano, Bible, starověká moudrá kniha, obsahuje odpovědi na životně důležité otázky a může vám pomoct, abyste byli se svým životem spokojení. Podívejme se na několik otázek, na které dává odpověď.

  1.   Existuje Stvořitel? Bible říká, že Bůh „stvořil všechny věci“. (Zjevení 4:11) Jako náš Stvořitel ví, co potřebujeme, abychom byli spokojení a vedli smysluplný život.

  2.   Zajímá se Bůh o mě? Bůh není k lidem lhostejný. V Bibli naopak čteme, že „není daleko od nikoho z nás“. (Skutky 17:27) Zajímá se o to, co prožíváte, a chce vám pomoct, aby se vám v životě dařilo. (Izajáš 48:17, 18; 1. Petra 5:7)

  3.   Jak mi to, že poznám Boha, pomůže, abych byl v životě spokojený? Bůh stvořil člověka tak, že má „duchovní potřebu“, tedy vrozenou touhu pochopit smysl života. (Matouš 5:3) K této duchovní potřebě patří i přání poznat svého Stvořitele a mít s ním přátelský vztah. Na takové přání Bůh reaguje vstřícně, protože Bible říká: „Přibližte se k Bohu a on se přiblíží k vám.“ (Jakub 4:8)

 Miliony lidí zjistily, že díky dobrému vztahu s Bohem se jim celkově daří lépe a jsou v životě spokojenější. To, že poznáte Boha, samozřejmě nezbaví váš život problémů, ale moudrost, kterou Bible obsahuje, vám může pomoci, abyste měli

 Mnohá náboženství, která se odvolávají na Bibli, ve skutečnosti nejednají podle jejího učení. Naproti tomu pravé náboženství se pevně drží toho, co Bible říká, a pomůže vám, abyste Boha poznali.