Přejít k článku

Kde hledat naději?

Co říká Bible

V Bibli se píše, že Bůh nám chce dát „budoucnost a naději“. * (Jeremjáš 29:11) To je vlastně jeden z důvodů, proč nám Bůh dal Bibli – „abychom díky ... povzbuzení z Písma měli naději“. (Římanům 15:4) Jak uvidíte, spolehlivé rady z Bible vám můžou dodat optimismus při řešení každodenních problémů. Najdete v ní také krásnou naději do budoucnosti.

V tomto článku se dozvíte:

 Jak vám Bible pomůže nepropadat beznaději?

V Bibli najdete praktické tipy, co dělat, aby se vám žilo líp. Když se jimi budete řídit, pomůže vám to neztrácet optimismus. Podívejte se na několik z nich.

  • Když něco řešíte, hledejte rady v Bibli. Žalmu 119:105 se píše: „Tvé slovo je lampou pro mé kroky a světlem pro mou cestu.“ Silné světlo dokáže dvě věci. Svítí na to, co je přímo před námi a zároveň osvětluje cestu, po které chceme jít dál. Podobně nám biblické zásady můžou pomáhat úspěšně zvládat problémy, které jsou přímo před námi, a díky tomu se dokážeme dívat na věci pozitivně. Myšlenky z Bible nám můžou dodat sílu a radost ze života. (Žalm 19:7, 8) Bible zároveň osvětluje, co nás čeká v budoucnosti a říká, že Bůh uskuteční svůj krásný záměr se zemí a s lidstvem. Díky této naději můžeme být opravdu šťastní a spokojení.

  • Nechte si pomoct. Když se nám naše situace zdá beznadějná, můžeme mít tendenci stranit se rodiny a přátel. Podle Bible to ale není moudré, protože to může vést k tomu, že se špatně rozhodneme nebo že uděláme něco nerozumného. (Přísloví 18:1) Lidé, kteří nás mají rádi, nás můžou v náročné situaci podržet a poradit nám, jak ji zvládat. (Přísloví 11:14) Přinejmenším nás můžou aspoň utěšit, zvednout nám náladu a dodat nám sílu, abychom vydrželi, než se situace zlepší. (Přísloví 12:25)

  • Modlete se k Bohu. Bible nás vybízí: „Uvrhni své starosti na Jehovu a on tě podpoří. Nikdy nedovolí, aby ten, kdo jedná správně, padl.“ * (Žalm 55:22) O Jehovovi se právem říká, že je to „Bůh, který dává naději“. (Římanům 15:13) Můžete mu v modlitbě svěřit „všechny své starosti, protože mu na vás záleží“. (1. Petra 5:7) Bible o Bohu říká: „Upevní vás, posílí vás, pomůže vám pevně stát.“ (1. Petra 5:10)

  • Pamatujte na to, že z těžkých situací můžete vyjít silnější. Bible slibuje: „Ten, kdo [Bohu] naslouchá, bude žít v bezpečí a nebude se děsit žádného neštěstí.“ (Přísloví 1:33) Margaret, která žije v Austrálii, přišla téměř o všechno, když její dům zasáhl cyklon. Nepropadla ale zoufalství, a naopak se něco naučila. Uvědomila si, že o majetek může člověk velmi snadno přijít, a tak se rozhodla zaměřit se na to, co je opravdu důležité – na rodinu, přátele, svůj vztah s Bohem a naději z Bible. (Žalm 37:34; Jakub 4:8)

 Jaká je podle Bible naděje pro svět?

Bible slibuje, že lidstvo a naši planetu čeká krásná budoucnost. A tento slib se už brzy vyplní. Problémy, kterým dnes lidé čelí, jsou známkou toho, že žijeme „v posledních dnech“ současného světa. (2. Timoteovi 3:1–5) Bůh už brzy vezme situaci do svých rukou a odstraní veškerou nespravedlnost a utrpení. Použije k tomu celosvětovou vládu, které se říká Boží království. (Daniel 2:44; Zjevení 11:15) Tuto nebeskou vládu měl Ježíš na mysli, když učil své následovníky, aby se modlili: „Ať přijde tvé království. Ať se děje tvá vůle ... na zemi.“ (Matouš 6:9, 10)

Bible popisuje, co přesně Bůh pro lidi chystá. Například které problémy Boží království vyřeší?

  • Nikdo nebude hladovět. „Země vydá svou úrodu.“ (Žalm 67:6)

  • Nikdo nebude nemocný. „Nikdo z obyvatel neřekne: ‚Jsem nemocný.‘“ (Izajáš 33:24)

  • Nikdo nebude umírat. Bůh „setře [lidem] z očí každou slzu a smrt už nebude a nebude už ani truchlení, ani křik, ani bolest. Dřívější věci pominuly“. (Zjevení 21:3, 4)

^ 1. odst. Když máme na něco naději nebo v něco doufáme, toužíme po tom a věříme, že to můžeme získat. Je to něco, na co se těšíme a co vyhlížíme.

^ 5. odst. Jehova je podle Bible Boží jméno. (Žalm 83:18)