Přejít k článku

Jak Bible pomáhá vyrovnat se s chronickou nemocí?

Jak Bible pomáhá vyrovnat se s chronickou nemocí?

Co říká Bible

 Bůh se o své služebníky, kteří jsou nemocní, zajímá. O tom, kdo Bohu věrně slouží, Bible říká: „Jehova sám ho bude podporovat na pohovce v nemoci.“ (Žalm 41:3) Pokud trpíte chronickým onemocněním, mohou vám pomoct následující tři podněty.

  1.   Modlete se o sílu. Můžete získat „Boží pokoj, který převyšuje všechno myšlení“ a to vám pomůže zmírnit úzkost a lépe svou situaci snášet. (Filipanům 4:6, 7)

  2.   Buďte pozitivní. Bible říká: „Radostné srdce je lékem na bolest, zármutek působí chřadnutí těla.“ (Přísloví 17:22, Slovo na cestu) Udržujte si smysl pro humor, protože vám nejen pomůže projít náročnějším obdobím, ale také prospěje vašemu zdraví.

  3.   Získejte pevnou naději do budoucnosti. Díky podložené naději si můžete i při chronické nemoci zachovat radost. (Římanům 12:12) Bible slibuje, že přijde doba, kdy „žádný usedlík neřekne: ‚Jsem nemocný.‘“ (Izajáš 33:24) Bůh vyléčí chronické nemoci, se kterými si ani moderní medicína neví rady. Bible například říká, že staří lidé omládnou a budou zase zdraví. Píše se tam: „Ať se jeho tělo stane svěžejším než v mládí; ať se vrátí do dnů své mladistvé síly.“ (Job 33:25)

 Poznámka: Svědkové Jehovovi oceňují, že jim Bůh pomáhá, ale v případě chronických nemocí vyhledají také odbornou pomoc. (Marek 2:17) Nepropagují však žádnou konkrétní léčebnou metodu. Každý musí v takových záležitostech udělat vlastní rozhodnutí.