Přejít k článku

Může mi Bible pomoct, když jsem sklíčený?

Může mi Bible pomoct, když jsem sklíčený?

Co říká Bible

 „Bůh se ujímá těch, kdo se octli na dně.“ (2. Korinťanům 7:6, Slovo na cestu)

Co Bůh sklíčeným poskytuje

  •   Sílu. Bůh se nás ujímá ne tak, že by odstranil všechny naše problémy, ale tak, že vyslýchá modlitby, když ho prosíme o sílu svou situaci zvládnout. (Filipanům 4:13) Můžete si být jisti, že je připravený vám naslouchat, protože Bible říká: „Jehova je blízko těm, kdo mají zlomené srdce, a ty, kdo jsou zdrcení na duchu, zachraňuje.“ (Žalm 34:18) Bůh slyší vaše prosby o pomoc dokonce i tehdy, když své pocity nedokážete vyjádřit slovy. (Římanům 8:26, 27)

  •   Dobré příklady. Jeden pisatel žalmů se k Bohu modlil: „Z hluboké propasti volám, Bože, k tobě.“ Vyrovnat se se sklíčeností mu pomáhalo, když si připomínal, že Bůh se nezaměřuje na naše chyby. Vyjádřil to slovy: „Když budeš počítat naše hříchy, Bože, kdo na světě bude bez viny? Ještě že ty jednáš jinak, odpuštěním vzbuzuješ naši úctu.“ (Žalm 130:1, 3, 4, Slovo na cestu)

  •   Naději. Kromě toho, že nám Bůh už nyní poskytuje útěchu, také slíbil, že v budoucnosti odstraní všechny problémy, které sklíčenost vyvolávají. Až svůj slib splní, „dřívější věci [včetně sklíčenosti] nebudou připomínány ani nevstoupí do srdce“. (Izajáš 65:17)

 Poznámka: Svědkové Jehovovi oceňují, že jim Bůh pomáhá, ale v případě nemocí, jako je klinická deprese, vyhledají také odbornou pomoc. (Marek 2:17) Nepropagují však žádnou konkrétní léčebnou metodu. Každý musí v takových záležitostech udělat vlastní rozhodnutí.