Přejít k článku

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

Může mi Bible pomoct, když jsem sklíčený?

Může mi Bible pomoct, když jsem sklíčený?

Co říká Bible

„Bůh se ujímá těch, kdo se octli na dně.“ (2. Korinťanům 7:6, Slovo na cestu)

Co Bůh sklíčeným poskytuje

  • Sílu. Bůh se nás ujímá ne tak, že by odstranil všechny naše problémy, ale tak, že vyslýchá modlitby, když ho prosíme o sílu svou situaci zvládnout. (Filipanům 4:13) Můžete si být jisti, že je připravený vám naslouchat, protože Bible říká: „Jehova je blízko těm, kdo mají zlomené srdce, a ty, kdo jsou zdrcení na duchu, zachraňuje.“ (Žalm 34:18) Bůh slyší vaše prosby o pomoc dokonce i tehdy, když své pocity nedokážete vyjádřit slovy. (Římanům 8:26, 27)

  • Dobré příklady. Jeden pisatel žalmů se k Bohu modlil: „Z hluboké propasti volám, Bože, k tobě.“ Vyrovnat se se sklíčeností mu pomáhalo, když si připomínal, že Bůh se nezaměřuje na naše chyby. Vyjádřil to slovy: „Když budeš počítat naše hříchy, Bože, kdo na světě bude bez viny? Ještě že ty jednáš jinak, odpuštěním vzbuzuješ naši úctu.“ (Žalm 130:1, 3, 4, Slovo na cestu)

  • Naději. Kromě toho, že nám Bůh už nyní poskytuje útěchu, také slíbil, že v budoucnosti odstraní všechny problémy, které sklíčenost vyvolávají. Až svůj slib splní, „dřívější věci [včetně sklíčenosti] nebudou připomínány ani nevstoupí do srdce“. (Izajáš 65:17)

Poznámka: Svědkové Jehovovi oceňují, že jim Bůh pomáhá, ale v případě nemocí, jako je klinická deprese, vyhledají také odbornou pomoc. (Marek 2:17) Nepropagují však žádnou konkrétní léčebnou metodu. Každý musí v takových záležitostech udělat vlastní rozhodnutí.