Přejít k článku

Co mi pomůže dobře se rozhodovat?

Co říká Bible

 V Bibli jsou skvělé rady, které člověku pomůžou dobře se rozhodovat. Díky nim můžeme získat „moudrost“ a „porozumění“. (Přísloví 4:5) V některých případech Bible přímo říká, jaké rozhodnutí je správné. V jiných případech musíme ke správnému rozhodnutí dospět sami, ale biblické rady nás můžou dobře nasměrovat.

V tomto článku se dozvíte:

 Několik tipů, jak se dobře rozhodovat

 •   Nerozhodujte se zbrkle. Bible říká: „Chytrý zvažuje své kroky.“ (Přísloví 14:15) Když rozhodnutí uspěcháte, může se stát, že přehlédnete něco důležitého. Pečlivě si promyslete, jaké máte možnosti. (1. Tesaloničanům 5:21)

 •   Nerozhodujte se pouze na základě pocitů nebo momentální nálady. Bible nás varuje, že se nemůžeme vždycky řídit tím, co nám říká naše srdce. (Přísloví 28:26; Jeremjáš 17:9) Když jsme například naštvaní, smutní nebo v depresi, příliš unavení nebo ztrácíme trpělivost, nejspíš neuděláme dobré rozhodnutí. (Přísloví 24:10; 29:22)

 •   Proste Boha o moudrost. (Jakub 1:5) Bůh takové modlitby rád vyslyší. Je jako milující otec, který chce, aby si jeho děti ušetřily zbytečné problémy. „Jehova totiž dává moudrost, z jeho úst vychází poznání a dobrý úsudek.“ a (Přísloví 2:6) Boží moudré rady najdete v Bibli. (2. Timoteovi 3:16, 17)

 •   Najděte si potřebné informace. Abyste se dobře rozhodli, potřebujete spolehlivé informace. Bible říká, že „moudrý naslouchá a víc se naučí“. (Přísloví 1:5) Kde ale najdete informace, které budou spolehlivé a pomůžou vám?

   Nejdřív se podívejte, co k otázce, kterou řešíte, říká Bible. Bůh nás stvořil, a tak ví, co je pro nás nejlepší. Jeho Slovo, Bible, tedy obsahuje ty nejlepší rady. (Žalm 25:12) Pro některé situace jsou v Bibli jasně dané zákony nebo pravidla, ze kterých je vidět, co máme udělat. (Izajáš 48:17, 18) V mnoha jiných věcech ale Bible tak konkrétní není. Umožňuje nám rozhodnout se podle vlastního uvážení, ale dává nám obecné zásady, které nám pomůžou rozhodnout se správně. Pokud hledáte biblické verše týkající se vaší situace, podívejte se do článků a biblických publikací, které najdete na těchto stránkách. b

   Někdy možná budete muset hledat další důvěryhodné zdroje informací. Například než si něco koupíte, obzvlášť nějakou drahou věc, bude dobré si o tom výrobku něco zjistit. Ujistěte se, že daná věc odpovídá tomu, co potřebujete, a také se podívejte, kdo ji vyrábí a jaké jsou podmínky pro reklamaci nebo vrácení zboží.

   Bible říká: „Když se lidé neradí, plány selhávají.“ (Přísloví 15:22) Než tedy uděláte nějaké rozhodnutí, poraďte se s někým, komu důvěřujete. Když například řešíte zdravotní problém, bude dobré poradit se s lékařem. (Matouš 9:12) V některých případech si zase můžete promluvit s někým, kdo zažil podobnou situaci jako vy. Pamatujte ale na to, že rozhodnout se musíte sami. Odpovědnost za své rozhodnutí totiž ponesete vy, ne lidé, se kterými jste se radili. (Galaťanům 6:4, 5)

 •   Promyslete si všechny možnosti. Na základě informací, které jste zjistili, si sepište všechny možnosti, které máte, a ke každé si napište, jaké jsou její výhody a nevýhody. Realisticky zvažte, k čemu může vaše rozhodnutí vést. (5. Mojžíšova 32:29) Jak například ovlivní vás, vaši rodinu a další lidi? (Přísloví 22:3; Římanům 14:19) Když budete o takových věcech přemýšlet a vezmete v úvahu biblické zásady, pomůže vám to rozhodnout se dobře a brát při tom ohled na druhé.

 •   Rozhodněte se. Někdy s rozhodnutím váháme, protože si nejsme jistí, co by bylo nejlepší udělat. Může se ale stát, že nám kvůli tomu uteče nějaká dobrá příležitost nebo se naopak dostaneme do nějaké nepříjemné situace. Jinými slovy, nerozhodnout se vůbec může být stejně hloupé jako rozhodnout se špatně. Bible přirovnává nerozhodného člověka k váhavému zemědělci, který čeká na ideální podmínky. Říká: „Kdo čeká vítr, nikdy nezaseje, kdo hledí na mraky, nikdy nesklidí.“ (Kazatel 11:4, Bible21)

 Nezapomeňte, že ani to nejlepší rozhodnutí nemusí být perfektní. Často je to tak, že když se pro něco rozhodneme, musíme se něčeho jiného vzdát. Do našeho života taky můžou zasáhnout nějaké nečekané události. (Kazatel 9:11) Najděte si tedy ty nejspolehlivější informace a na základě nich udělejte to nejlepší možné rozhodnutí.

 Měl bych nějaké svoje rozhodnutí změnit?

 Ne všechna rozhodnutí jsou definitivní. Můžou se vám změnit okolnosti nebo zjistíte, že vaše původní rozhodnutí má nečekané důsledky. Proto může být někdy dobré situaci přehodnotit a rozhodnout se jinak.

 Některá rozhodnutí by se ale měnit neměla. (Žalm 15:4) Například od manželů a manželek Bůh očekává, že dodrží svůj manželský slib. c (Malachiáš 2:16; Matouš 19:6) Když v manželství nastanou problémy, manželé by se je měli snažit vyřešit, a ne se prostě rozejít.

 Co když jsem se rozhodl špatně a už to nejde změnit?

 Každý z nás občas udělá nějaké špatné nebo nerozumné rozhodnutí. (Jakub 3:2) A je normální, že si to pak vyčítáme. (Žalm 69:5) Takové pocity můžou být do jisté míry užitečné, pokud nám pomůžou, abychom stejnou chybu neudělali znovu. (Přísloví 14:9) Bible ale varuje před nepřiměřenými pocity viny, které můžou člověka drtit a psychicky vyčerpávat. d (2. Korinťanům 2:7) Bible říká: „Jehova je milosrdný a soucitný.“ (Žalm 103:8–13) Když se tedy rozhodnete špatně a už to nejde změnit, snažte se z toho poučit. A pokud je to možné, udělejte i něco pro to, aby se vaše situace zlepšila.

a Jehova je podle Bible Boží jméno. (Žalm 83:18)

b Na webových stránkách jw.org najdete rady z Bible týkající se různých životních situací. Do pole Hledat můžete zadat slovo nebo slovní spojení, které souvisí s otázkou, kterou řešíte. Konkrétní slova si taky můžete vyhledat v „Rejstříku biblických slov“, který je součástí Bible – Překladu nového světa.

c Bůh si přeje, aby spolu manželé zůstali celý život. Z jeho pohledu se člověk může rozvést a znovu se vdát nebo oženit pouze v případě, že mu je jeho partner nevěrný. (Matouš 19:9) Pokud máte v manželství problémy, Bible vám může pomoct, abyste je řešili moudře a s láskou.