Přejít k článku

Co se z Bible dozvídáme o přátelství?

Co se z Bible dozvídáme o přátelství?

Co říká Bible

 Přátelé můžou hodně ovlivnit to, jestli jsme v životě šťastní a spokojení. Dobří přátelé na sebe mají dobrý vliv a můžou si pomáhat, aby byli lepšími lidmi. (Přísloví 27:17)

 Bible zdůrazňuje, jak je důležité dobře si své přátele vybírat. Zároveň nás upozorňuje na to, co se může stát, když si přátele vybereme špatně. (Přísloví 13:20; 1. Korinťanům 15:33) Můžou mít totiž negativní vliv na naše chování i na to, jak se rozhodujeme.

V článku se dozvíte:

 Co znamená být dobrým přítelem?

 Z Bible se dozvídáme, že základem dobrého přátelství je něco víc než společné zájmy a koníčky. Například v Žalmu 119:63 se píše: „Jsem přítelem všech, kdo se tě bojí a dodržují tvá nařízení.“ a Žalmista tady říká, že si za přátele vybírá ty, kdo se chtějí líbit Bohu a žít podle jeho zásad.

 Bible taky mluví o vlastnostech, jaké by měl dobrý přítel mít. Například:

  •   „Opravdový přítel miluje v každé době a je bratrem, který se narodil pro čas tísně.“ (Přísloví 17:17)

  •   „Někteří přátelé jsou připravení se navzájem zničit, ale je přítel, který přilne víc než bratr.“ (Přísloví 18:24)

 Z těchto veršů se učíme, že skutečný přítel je nám věrný, je laskavý, štědrý a má nás rád. Můžeme se spolehnout, že ať už budeme v životě nahoře, nebo dole, vždycky nás podpoří. A když vidí, že neděláme něco správně nebo že se chystáme udělat nějaké špatné rozhodnutí, nebojí se nám to říct. (Přísloví 27:6, 9)

 O kterých lidech Bible říká, že byli dobrými přáteli?

 V Bibli najdeme zmínky o přátelství mezi lidmi, kteří byli různého věku, měli odlišné postavení a pocházeli z jiného prostředí i kultury. Podívejme se na tři příklady.

  •   Rut a Noemi. Rut byla Noemina snacha a zřejmě mezi nimi byl velký věkový rozdíl. Rut navíc pocházela z odlišné kultury. I přes tyto rozdíly se z nich staly velmi dobré přítelkyně. (Rut 1:16)

  •   David a Jonatan. Přestože Jonatan byl asi o 30 let starší než David, Bible říká, že se z nich „stali blízcí přátelé“. (1. Samuelova 18:1)

  •   Ježíš a jeho apoštolové. Ježíš měl vyšší postavení než jeho apoštolové, protože byl jejich učitel a pán. (Jan 13:13) Nemyslel si ale, že nejsou dost dobří na to, aby byli jeho přáteli. S těmi, kdo ho následovali, měl blízký vztah. Řekl: „Nazval jsem vás přáteli, protože jsem vám oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce.“ (Jan 15:14, 15)

 Může být člověk Božím přítelem?

 Ano, lidé se můžou stát Božími přáteli. Bible o Bohu říká: „Důvěrně se přátelí s těmi, kdo jsou čestní.“ (Přísloví 3:32) Jinými slovy, Bůh si za přátele vybírá dobré, poctivé a slušné lidi, kteří se snaží žít tak, jak si přeje. Například věrný muž Abraham je v Bibli nazván Božím přítelem. (2. Paralipomenon 20:7; Izajáš 41:8; Jakub 2:23)

a Z kontextu vyplývá, že žalmista svá slova adresuje Bohu.