Přejít k článku

Je správné se mstít?

Je správné se mstít?

Co říká Bible

 I když někomu může připadat, že má právo se pomstít, podle Bible to není správné. V Bibli se píše: „Neříkej: ‚Udělám mu to, co on udělal mně. Oplatím mu stejnou mincí.‘“ (Přísloví 24:29, poznámka pod čarou) V Bibli jsou rady, které už mnoha lidem pomohly touhu po pomstě překonat.

V tomto článku se dozvíte:

 Proč není správné se mstít?

 Když vás někdo urazí nebo vám nějak ublíží, je přirozené, že jste naštvaní a chcete, aby byl ten člověk za to, co udělal, potrestaný. Mstít se je ale v rozporu s tím, co říká Bible. Proč?

 Když lidé berou spravedlnost do vlastních rukou, Bohu se to nelíbí. V Bibli k tomu Bůh Jehova a říká: „Má je pomsta, já oplatím.“ (Římanům 12:19) Pokud nám někdo ublížil, Bible nás vybízí, abychom mu neopláceli, ale snažili se celou věc v klidu vyřešit. (Římanům 12:18) Co když se to ale přes všechnu snahu nepodaří nebo to vůbec není možné? Bible nám radí, abychom důvěřovali, že Jehova všechny křivdy napraví. (Žalm 42:10, 11)

 Trestá Bůh lidi za špatné jednání?

 Zatím Bůh dovoluje, aby špatné jednání trestaly vlády a státní orgány. (Římanům 13:1–4) Brzy ale spravedlivě potrestá všechny, kdo bezcitně ubližovali druhým, a postará se o to, aby už nikdo nikdy netrpěl. (Izajáš 11:4)

 Jak můžu překonat touhu po pomstě?

  •   Nejednejte impulzivně. (Přísloví 17:27) Když člověk dovolí, aby ho ovládl vztek, často udělá něco, čeho později lituje. Když si ale nejdřív v klidu promyslíme, co uděláme, pravděpodobně se rozhodneme líp. (Přísloví 29:11)

  •   Zjistěte si fakta. (Přísloví 18:13) Pokud vám někdo ublížil, zkuste se zamyslet: Je možné, že neznám všechny důvody, proč ten člověk udělal to, co udělal? Byl ve stresu? Nebo to udělal nevědomky? Někdy to vypadá, že nám někdo udělal něco schválně, ale přitom to mohlo být jen nedorozumění.

 Mylné názory o pomstě

 Mylný názor: Bible pomstu schvaluje, protože uvádí pravidlo „oko za oko“. (3. Mojžíšova 24:20)

 Fakt: Zákon „oko za oko“, který platil ve starověkém Izraeli, neznamenal, že lidé měli brát spravedlnost do vlastních rukou. Toto pravidlo obvykle pomáhalo soudcům, aby dávali přiměřené tresty. b (5. Mojžíšova 19:15–21)

 Mylný názor: Protože podle Bible není správné se mstít, nemáme se bránit, když nás někdo napadne.

 Fakt: Napadený člověk má právo se bránit nebo se obrátit na policii. Bible nám ale radí, abychom se pokud možno vyhýbali násilným střetům. (Přísloví 17:14)

a Jehova je podle Bible Boží jméno.

b Více informací o tomto pravidle najdete v článku „Co znamená pravidlo ‚oko za oko‘?“.