Přejít k článku

Bude někdy na zemi mír?

Bude někdy na zemi mír?

Co říká Bible

 Mír na zemi skutečně nastane. Nebude to ale díky lidským snahám, ale díky Božímu království, nebeské vládě, jejímž nejvyšším představitelem je Ježíš Kristus. Přečtěte si, co o této nádherné době říká Bible.

  1.   Bůh způsobí, „aby války ustaly až do nejzazšího konce země“. Splní tak svůj slib, že přinese „na zemi pokoj lidem, v nichž ... má zalíbení“. (Žalm 46:9; Lukáš 2:14, Jeruzalémská bible).

  2.   Boží království bude z nebe panovat nad celou zemí. (Daniel 7:14) Jelikož to bude celosvětová vláda, odstraní nacionalismus, který je příčinou mnoha konfliktů.

  3.   Ježíš, který je panovníkem tohoto království, je označován jako „Kníže pokoje“. Zajistí, že „pokoje nebude konec“. (Izajáš 9:6, 7)

  4.   Lidem, kteří by i nadále chtěli válčit, Bůh nedovolí pod vládou svého království žít, protože „každého, kdo miluje násilí, [Bůh] jistě nenávidí“. (Žalm 11:5; Přísloví 2:22)

  5.   Bůh své služebníky učí, aby s druhými dokázali žít v míru. Výsledky tohoto vyučování popisuje Bible takto: „Budou muset překovat své meče v radlice a svá kopí v zahradnické nůžky. Národ nepozvedne meč proti národu ani se již nebudou učit válce.“ (Izajáš 2:3, 4)

 Miliony svědků Jehovových po celém světě se od Boha učí, jak s druhými vycházet pokojně. (Matouš 5:9) Přestože patří k různým etnickým skupinám a žijí ve více než 230 zemích, odmítají proti svým bližním bojovat.

Svědkové Jehovovi se učí, jak už dnes vycházet s druhými pokojně