Přejít k článku

Přejít na obsah

Spolehlivá naděje na lepší zítřky

Spolehlivá naděje na lepší zítřky

 Díváte se do budoucnosti s optimismem? Hodně lidí se o to snaží. I když musí řešit spoustu problémů, chtějí myslet pozitivně. Je ale realistické doufat v lepší zítřky? Ano! Bible nám pro to dává spolehlivý základ.

 Jakou naději Bible dává?

 Bible slibuje, že všechny ty problémy, se kterými dnes lidé bojují, nebudou trvat napořád. Podívejme se na konkrétní příklady:

 •   Problém: Bezdomovectví

   Co říká Bible: „Budou stavět domy a bydlet v nich.“ (Izajáš 65:21)

   Co to bude znamenat: Každý člověk bude mít svůj domov.

 •   Problém: Nezaměstnanost a chudoba

   Co říká Bible: „Moji vyvolení se budou naplno těšit z plodů své práce.“ (Izajáš 65:22)

   Co to bude znamenat: Všichni lidé budou mít práci, která je bude bavit a naplňovat.

 •   Problém: Nespravedlnost

   Co říká Bible: „Knížata budou panovat v zájmu práva.“ (Izajáš 32:1)

   Co to bude znamenat: S nikým se nebude zacházet nespravedlivě. Nikdo nebude chudý ani nebude zažívat diskriminaci kvůli své rase nebo společenskému postavení.

 •   Problém: Podvýživa a hlad

   Co říká Bible: „Na zemi bude spousta obilí, i na vrcholcích hor ho bude nadbytek.“ (Žalm 72:16)

   Co to bude znamenat: Každý bude mít dostatek zdravého jídla. Nikdo nebude hladovět ani trpět podvýživou.

 •   Problém: Kriminalita a násilí

   Co říká Bible: „Každý bude sedět pod svou révou a pod svým fíkovníkem a nikdo jim nebude nahánět strach.“ (Micheáš 4:4)

   Co to bude znamenat: Všichni budou žít v bezpečí. Nikdo nebude mít strach, protože na zemi už nebudou žádní špatní lidé. Zůstanou tu jenom „ti, kdo jednají správně“. (Žalm 37:10, 29)

 •   Problém: Války

   Co říká Bible: „Národ nepozvedne meč proti národu ani se už nebudou učit bojovat.“ (Izajáš 2:4)

   Co to bude znamenat: Na celém světě bude mír. (Žalm 72:7) Nikdo už ve válce neztratí nikoho blízkého ani nebude muset utíkat z oblasti, kde se bojuje.

 •   Problém: Nemoci

   Co říká Bible: „Nikdo z obyvatel neřekne: ‚Jsem nemocný.‘“ (Izajáš 33:24)

   Co to bude znamenat: Lidé už nebudou trpět nemocemi ani jinými zdravotními problémy. (Izajáš 35:5, 6) Bible dokonce slibuje, že lidé nebudou umírat. (Zjevení 21:4)

 •   Problém: Ničení životního prostředí

   Co říká Bible: „Pustina a vyprahlá zem budou jásat, poušť se bude radovat a rozkvete jako šafrán.“ (Izajáš 35:1)

   Co to bude znamenat: Z celé země se stane ráj, tak jak si to Bůh původně přál. (1. Mojžíšova 2:15; Izajáš 45:18)

 Dá se slibům z Bible opravdu věřit?

 Možná vám připadá, že sliby z Bible jsou až moc krásné, než aby to byla pravda. Nenechte se tím ale odradit a prozkoumejte je blíž. Tyto sliby jsou totiž jiné než lidské sliby a prognózy. Biblické sliby jsou od Boha a to je velký rozdíl. Proč?

 •   Bůh je důvěryhodný. Bible říká, že Bůh „nemůže lhát“. (Titovi 1:2) Navíc jenom on dokáže předpovídat budoucnost. (Izajáš 46:10) V Bibli je spousta dokladů toho, že když Bůh něco předpoví, vždycky se to splní. Víc se o tom dozvíte ve videu Proč si můžeme být jistí, že Bible je od Boha?

 •   Bůh má moc vyřešit naše problémy. V Bibli se o něm píše, že „cokoli chce ... dělat, to dělá“. (Žalm 135:5, 6) Jinými slovy, nic mu nemůže zabránit, aby splnil svoje sliby. A co víc, Bůh nám chce pomoct, protože nás miluje. (Jan 3:16)

 Možná vás ale napadne: Pokud nám Bůh chce pomoct a má na to moc, proč to ještě neudělal? Odpověď na tuhle otázku najdete ve videu Proč Bůh připouští utrpení?

 Jak se tyto sliby splní?

 Bůh svoje sliby splní prostřednictvím svého království. Do čela této nebeské vlády dosadil Ježíše Krista a dal mu pravomoc starat se o zemi a její obyvatele. Když byl Ježíš na zemi, léčil nemocné, sytil hladové, ovládal počasí, a dokonce křísil mrtvé. (Marek 4:39; 6:41–44; Lukáš 4:40; Jan 11:43, 44) Ukázal tak, co udělá jako král Božího království.

 Ve videu Co je Boží království? zjistíte, co tato vláda může udělat pro vás.

 Kdy se tyto sliby splní?

 Už brzy! Jak to víme? Bible předpověděla, k jakým událostem bude docházet krátce před tím, než Boží království začne vládnout nad zemí. (Lukáš 21:10, 11) A to, co se dnes ve světě děje, tomu přesně odpovídá.

 Víc se dozvíte v článku „Kdy bude Boží království vládnout nad zemí?“.

 Jak nám naděje z Bible může pomoct už teď?

 Jeden pisatel Bible přirovnal naději od Boha ke „kotvě pro duši“. (Hebrejcům 6:19) Tak jako kotva udržuje loď během bouře stabilní, spolehlivá naděje z Bible nám může pomoct zůstat stabilní po citové, duševní i fyzické stránce a zvládat problémy, se kterými bojujeme. (1. Tesaloničanům 5:8)