Hebrejcům 6:1–20

  • Směřovat ke zralosti (1–3)

  • Ti, kdo odpadli, znovu přibíjí Syna na kůl (4–8)

  • Zajistit si splnění své naděje (9–12)

  • Spolehlivost Božího slibu (13–20)

    • Boží nezměnitelný slib a přísaha (17, 18)

6  Proto když už nezůstáváme u počátečního učení+ o Kristu, směřujme ke zralosti+ a nepokládejme znovu základy, tedy pokání z mrtvých skutků, víru v Boha,  učení o křtech a pokládání rukou,+ o vzkříšení mrtvých+ a věčném soudu.  A ke zralosti budeme směřovat, pokud to Bůh dovolí.  Protože ti, kdo už byli jednou osvíceni+ a okusili nebeský dar, kdo přijali svatého ducha  a okusili dobré Boží slovo a moc budoucího systému,*  ale přesto odpadli,+ nemůžou být znovu přivedeni k pokání. Oni sami totiž znovu přibíjí na kůl Božího Syna a vystavují ho veřejné hanbě.+  Vždyť pokud půda vpíjí déšť, který na ni často dopadá, a přináší úrodu těm, kdo ji obdělávají, dostává od Boha požehnání.  Pokud ale plodí trní a bodláčí, je zavržena, čeká ji prokletí a nakonec bude spálena.  Ale i když tak mluvíme, milovaní, jsme přesvědčení, že vy jste na tom lépe – že směřujete k záchraně. 10  Bůh totiž není nespravedlivý, aby zapomněl na vaši práci a lásku, kterou jste projevovali k jeho jménu,+ když jste sloužili svatým a dál jim sloužíte. 11  Přejeme si ale, aby každý z vás stále projevoval stejnou horlivost,* a tak jste měli až do konce+ jistotu, že se splní vaše naděje,+ 12  a abyste nezlenivěli,+ ale napodobovali ty, kdo díky víře a trpělivosti zdědí sliby. 13  Když Bůh dával slib Abrahamovi, přísahal sám při sobě,+ protože nemohl přísahat při nikom větším. 14  Řekl: „Určitě ti požehnám a rozmnožím tě.“+ 15  Abraham dostal tento slib potom, co trpělivě čekal. 16  Lidé přísahají při někom větším a jejich přísaha je zárukou, kterou končí každý spor.+ 17  Podobně když se Bůh rozhodl dědicům slibu+ ještě přesvědčivěji dokázat nezměnitelnost svého záměru,* zaručil svůj slib* přísahou. 18  Udělal to proto, aby tyto dvě nezměnitelné věci, ve kterých Bůh nemůže lhát,+ byly pro nás, kdo jsme utekli do útočiště, mocným povzbuzením, abychom se chopili naděje, která je nám předložena. 19  Tuto naději+ máme jako kotvu pro duši,* spolehlivou a pevnou. Přenáší nás* dovnitř za oponu,+ 20  kam v náš prospěch vstoupil náš předchůdce Ježíš,+ který se stal navždy veleknězem, jakým byl Melchisedek.*+

Poznámky

Nebo „věku, doby“. Viz Slovníček pojmů.
Nebo „úsilí, přičinlivost“.
Nebo „rady“.
Nebo „vstoupil s“, dosl. „zprostředkoval“.
Nebo „pro život“.
Dosl. „vstupuje“.
Nebo „na způsob Melchisedeka“.