Evangelium podle Marka 4:1–41

 • PODOBENSTVÍ O KRÁLOVSTVÍ (1–34)

  • Rozsévač (1–9)

  • Proč Ježíš používá podobenství (10–12)

  • Vysvětlení podobenství o rozsévači (13–20)

  • Lampa se nedává pod koš (21–23)

  • Míra, jakou odměřujete (24, 25)

  • Rozsévač, který spí (26–29)

  • Hořčičné zrnko (30–32)

  • Ježíš používá podobenství (33, 34)

 • Ježíš uklidňuje bouři (35–41)

4  Znovu začal vyučovat u moře a shromáždil se kolem něj obrovský zástup. Nastoupil proto do člunu a opodál na moři se posadil, ale celý zástup zůstal na břehu.+  A začal je učit mnoho věcí. Používal při tom podobenství+ a říkal:+  „Naslouchejte! Vyšel rozsévač, aby rozséval.+  Když rozséval, některá semena padla podél cesty a přiletěli ptáci a sezobali je.  Jiná padla na skalnatá místa, kde nebylo moc půdy, a hned vzešla, protože půda nebyla hluboká.+  Ale když vyšlo slunce, spálilo rostlinky a ty uschly, protože neměly kořeny.  Jiná semena padla mezi trní a trní vyrostlo a zadusilo je, takže nepřinesla žádnou úrodu.+  Ale jiná padla na dobrou půdu, a když vzešla a vyrostla, začala přinášet úrodu, některá třicetinásobnou, jiná šedesátinásobnou a další stonásobnou.“+  A dodal: „Kdo má uši k naslouchání, ať naslouchá.“+ 10  A když byl sám, ti, kdo byli kolem něj spolu s těmi dvanácti, se ho ptali, co ta podobenství znamenají.+ 11  Řekl jim: „Vám je dáno porozumět posvátnému tajemství+ Božího království, ale pro ostatní jsou to všechno dál jen podobenství,+ 12  aby se dívali, ale neviděli a poslouchali, ale smysl toho nepochopili, takže se nikdy neobrátí a nebude jim odpuštěno.“+ 13  Pak jim řekl: „Když nechápete tohle podobenství, jak porozumíte všem ostatním? 14  Rozsévač rozsévá slovo.+ 15  To jsou ti podél cesty, kde se zasévá slovo: Jakmile ho slyší, přichází Satan+ a slovo, které do nich bylo zaseto, jim bere.+ 16  Podobné je to s těmi, kdo jsou zaseti na skalnatá místa: Jakmile slyší slovo, s radostí ho přijímají,+ 17  ale ono v nich nezakoření. Sice nějaký čas pokračují, ale jakmile kvůli slovu přijdou těžkosti nebo pronásledování, odvrací se od něj. 18  Jiní jsou zaseti mezi trní. To jsou ti, kdo slyší slovo,+ 19  ale starosti*+ spojené s tímto systémem,* podvodná moc bohatství+ a touhy+ po různých jiných věcech jim vnikají do srdce a slovo dusí a ono nepřináší žádnou úrodu. 20  Nakonec jsou tu ti, kdo byli zaseti do dobré půdy. Ti naslouchají slovu, ochotně ho přijímají a přináší úrodu – někteří třicetinásobnou, jiní šedesátinásobnou a další stonásobnou.“+ 21  Dále jim řekl: „Copak někdo vezme lampu a dá ji pod koš* nebo pod lůžko? Nedá ji snad na stojan?+ 22  Vždyť není nic skrytého, co nebude odhaleno, a nic pečlivě utajeného, co nevyjde najevo.+ 23  Kdo má uši k naslouchání, ať naslouchá.“+ 24  Také jim řekl: „Věnujte pozornost tomu, co slyšíte.+ Jakou mírou odměřujete, takovou bude odměřeno vám, a ještě vám bude přidáno. 25  Tomu, kdo má, bude totiž dáno víc,+ ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co má.“+ 26  Potom pokračoval: „S Božím královstvím je to tak, jako když člověk zasévá semena do půdy. 27  V noci spí a ve dne vstává a semena raší a rostou, on ani neví jak. 28  Půda sama od sebe přináší úrodu, nejdřív stéblo, potom klas, nakonec zralé zrno v klasu. 29  Ale jakmile úroda dozraje, člověk napřáhne srp, protože přišel čas žně.“ 30  Dále jim řekl: „K čemu se dá přirovnat Boží království nebo pomocí jakého podobenství se dá popsat? 31  Je jako hořčičné zrnko, které v době, kdy je zaseto do půdy, je nejmenší ze všech semen na zemi.+ 32  Ale když je zaseto a vyroste, je větší než všechny ostatní byliny a vytváří velké větve, takže v jeho stínu můžou hnízdit ptáci.“ 33  Mluvil k nim Boží slovo pomocí mnoha takových podobenství,+ podle toho, kolik byli schopní pochopit. 34  Když je vyučoval, vždycky používal podobenství, ale když byl sám se svými učedníky, všechno jim vysvětloval.+ 35  Ten den, když nastal večer, jim řekl: „Přeplujme na druhý břeh.“+ 36  Propustili tedy zástup a odvezli Ježíše v člunu, tak jak byl. Pluly s nimi i jiné čluny.+ 37  A strhla se velká větrná bouře a vlny narážely do člunu, takže se skoro potápěl.+ 38  Ale on byl na zádi a spal na polštáři. Probudili ho tedy a řekli mu: „Učiteli, je ti jedno, že nám jde o život?“ 39  Nato vstal, pokáral vítr a řekl moři: „Mlč! Buď zticha!“+ A vítr se utišil a nastal velký klid. 40  Řekl jim tedy: „Proč se tak bojíte? Ještě pořád nemáte víru?“ 41  Dostali velký strach a jeden druhému říkali: „Kdo to vlastně je? Vždyť ho poslouchá i vítr a moře!“+

Poznámky

Nebo „věkem, dobou“. Viz Slovníček pojmů.
Nebo „úzkost“.
Nebo „odměrný koš“.