1. Tesaloničanům 5:1–28

  • Příchod Jehovova dne (1–5)

    • „Mír a bezpečnost!“ (3)

  • Buďme bdělí a střízliví (6–11)

  • Vybídky (12–24)

  • Závěrečné pozdravy (25–28)

5  O časech a obdobích, bratři, vám není potřeba nic psát.  Vždyť sami dobře víte, že Jehovův* den+ přijde jako zloděj v noci.+  Až lidé řeknou: „Mír a bezpečnost!“, pak na ně hned přijde náhlé zničení+ jako porodní bolesti na těhotnou ženu a rozhodně neuniknou.  Ale vy, bratři, nejste ve tmě, aby vás ten den překvapil, jako denní světlo překvapí zloděje.  Všichni jste synové světla a synové dne.+ Nepatříme noci ani tmě.+  Proto nespěme jako ostatní,+ ale buďme bdělí+ a uvažujme střízlivě.+  Ti, kdo spí, totiž spí v noci a ti, kdo se opíjejí, jsou opilí v noci.+  Ale my, kdo patříme dni, uvažujme střízlivě a oblečme si pancíř víry a lásky a jako přilbu naději na záchranu.+  Vždyť Bůh nás nevybral, abychom pocítili jeho hněv, ale abychom byli zachráněni+ prostřednictvím našeho Pána Ježíše Krista. 10  Ten za nás zemřel,+ abychom žili společně s ním, ať bdíme, nebo spíme.*+ 11  Povzbuzujte* se tedy navzájem a jeden druhého posilujte,*+ jak to ostatně děláte. 12  Prosíme vás, bratři, abyste měli úctu k těm, kdo mezi vámi tvrdě pracují, vedou vás v Pánu a napomínají vás, 13  a abyste si jich kvůli jejich práci mimořádně vážili a milovali je.+ Chovejte se k sobě pokojně.+ 14  A vybízíme vás, bratři, abyste varovali* neukázněné,*+ utěšovali sklíčené,* podporovali slabé a se všemi měli trpělivost.+ 15  Dohlédněte, aby nikdo nikomu neoplácel zlo zlem,+ ale vždy se snažte dělat jeden pro druhého i pro všechny ostatní to, co je dobré.+ 16  Vždy se radujte.+ 17  Neustále se modlete.+ 18  Za všechno děkujte.+ To je Boží vůle vzhledem k vám, kdo jste následovníci Krista Ježíše. 19  Neuhašujte oheň ducha.+ 20  Nepohrdejte proroctvími.+ 21  Všechno zkoumejte+ a toho, co je dobré, se držte. 22  Vyhýbejte se špatnosti v jakékoli podobě.+ 23  Ať vás sám Bůh pokoje úplně posvětí. A ať jsou váš duch, duše* a tělo zachovány bezúhonné a v každém ohledu zdravé během přítomnosti našeho Pána Ježíše Krista.+ 24  Ten, kdo vás povolává, je věrný a určitě to tak udělá. 25  Bratři, modlete se za nás.+ 26  Pozdravte všechny bratry svatým polibkem. 27  Ve jménu Pána vám ukládám povinnost, aby byl tento dopis přečten všem bratrům.+ 28  Ať je s vámi nezasloužená laskavost našeho Pána Ježíše Krista.

Poznámky

Nebo „spíme ve smrti“.
Nebo „utěšujte“.
Dosl. „budujte“.
Nebo „napomínali“.
Nebo „nepořádné“.
Nebo „ty, kdo ztratili odvahu“.
Nebo „život“. Viz Slovníček pojmů.