Přejít k článku

Přejít na obsah

 ŠEST KROKŮ KE ŠTĚSTÍ

Naděje

Naděje

„Mám v úmyslu váš prospěch, a ne neštěstí; chci vám dát budoucnost a naději.“ (Jeremjáš 29:11, Bible21)

 „NADĚJE JE ... NEZBYTNÁ PRO NAŠI DUŠEVNÍ POHODU,“ uvádí kniha Hope in the Age of Anxiety. „A je to ten nejlepší lék na to, abychom překonali pocity bezmoci, osamění a strachu.“

O tom, že potřebujeme naději, se píše i v Bibli. Zároveň nás ale Bible varuje před falešnou nadějí. V Žalmu 146:3 se píše: „Nespoléhej na knížata, vždyť jsou to jen lidé, člověk je tvor vcelku bezmocný.“ (Slovo na cestu) Spíš než abychom věřili, že věci ve světě dají do pořádku lidé, je lepší se spoléhat na Boha, který dokáže splnit všechny svoje sliby. Co přesně nám slibuje?

VŠECHNY ŠPATNÉ VĚCI SKONČÍ A MEZI LIDMI BUDOU HEZKÉ VZTAHY „Ještě chvilku a ničema už nebude. ... Ale pokorní obdrží zemi a budou si užívat množství pokoje,“ píše se v Žalmu 37:10, 11 (Český studijní překlad). Verš 29 dodává, že ti, kdo dělají to, co si Bůh přeje, budou na zemi „přebývat navždy“.

KONEC VÁLEK Jehova „působí, aby války ustaly až do nejzazšího konce země. Láme luk, a kopí opravdu seká na kusy; vozy pálí v ohni.“ (Žalm 46:8, 9)

NEBUDOU NEMOCI, TRÁPENÍ ANI SMRT Bůh lidem „setře ... každou slzu z očí a smrt již nebude a nebude již ani truchlení ani křik ani bolest“. (Zjevení 21:3, 4)

DOSTATEK JÍDLA PRO VŠECHNY „Na zemi bude spousta obilí; na vrcholku hor bude nadbytek.“ (Žalm 72:16)

NAD CELÝM SVĚTEM BUDE JEDNA SPRAVEDLIVÁ VLÁDA Ježíši Kristu „byla ... dána vláda, sláva i království, aby jej ctili všichni lidé, národy i jazyky. Jeho vláda je věčná – nikdy neskončí, jeho království se nezhroutí!“ (Daniel 7:14, Bible21)

Proč si můžeme být jistí, že se tyto sliby splní? Když byl Ježíš na zemi, dal různými způsoby najevo, že ho Bůh pověřil, aby vládl jako král. Dokázal uzdravit nemocné, zajistit jídlo pro chudé a vzkřísit ty, kdo zemřeli. Ještě důležitější ale bylo to, co vyučoval. Řekl druhým, co mají dělat, aby mohli tady na zemi žít věčně v míru a pokoji. Ježíš taky předpověděl, k čemu dojde v budoucnosti, a popsal, jak bude vypadat závěrečné období současného světa.

BOUŘE PŘED KLIDEM

Ježíš předpověděl, že toto závěrečné období nebude charakteristické tím, že by čím dál víc lidí žilo v míru a bezpečí, ale bude to právě naopak. Jako znamení závěru současného systému označil několik věcí, které se mají splňovat najednou a mezi které patří války, nedostatek potravy, epidemie a velká zemětřesení. (Matouš 24:3, 7; Lukáš 21:10, 11; Zjevení 6:3–8) Ježíš taky řekl: „Na světě se natolik rozmůže zlo, že udusí lásku mnohých.“ (Matouš 24:12, Slovo na cestu)

Nedostatek lásky se dnes projevuje mnoha způsoby. A Bible některé z nich konkrétně předpověděla. V 2. Timoteovi 3:1–5 se píše, že „v posledních dnech“ se budou lidé zaměřovat sami na sebe, na peníze a na zábavu. Budou si o sobě hodně myslet a budou na sebe zlí. Vztahy v rodinách budou čím dál horší a děti přestanou poslouchat rodiče. V náboženství bude plno pokrytectví.

Dnešní bouřlivé podmínky dokazují, že v tomto závěrečném období skutečně žijeme. Z toho vyplývá, že klid, který nastane pod vládou Krista, je už na dosah. Když Ježíš mluvil o posledních dnech, tak navíc předpověděl: „A tato dobrá zpráva o království se bude kázat po celé obydlené zemi na svědectví všem národům; a potom přijde konec.“ (Matouš 24:14)

Tato dobrá zpráva je varováním pro lidi, kteří dělají špatné věci. Těm, kdo se snaží jednat správně, ale dává naději a ujišťuje je, že to, co Bůh slíbil, se brzy stane realitou. Chtěli byste se o Božích slibech dozvědět víc? Pokud ano, podívejte se prosím na zadní stranu tohoto časopisu.