Titovi 1:1–16

  • Pozdravy (1–4)

  • Titus má na Krétě jmenovat starší (5–9)

  • Kárej vzpurné lidi (10–16)

1  Tento dopis píšu já, Pavel, Boží otrok, který je apoštolem Ježíše Krista a jehož víra je ve shodě s vírou Božích vyvolených a s přesným poznáním pravdy, která je v souladu s oddaností Bohu  a je založena na naději na věčný život.+ Ten už dávno slíbil Bůh, který nemůže lhát.+  Ve svůj čas oznámil své slovo prostřednictvím kázání, které mi na příkaz našeho Zachránce, Boha, bylo svěřeno.+  Píšu Titovi, pravému dítěti ve víře, kterou máme společnou: Přeji ti nezaslouženou laskavost a pokoj od Boha, Otce, a Krista Ježíše, našeho Zachránce.  Nechal jsem tě na Krétě, abys napravil věci, které nejsou v pořádku,* a abys podle mých pokynů v jednom městě za druhým jmenoval starší.  Starší musí být* bez obvinění, manžel jedné manželky a musí mít věřící děti, které nejsou obviňovány z nevázanosti* ani vzpurnosti.+  Vždyť dozorce* je Boží správce, a proto musí být bez obvinění, nesmí být tvrdohlavý+ ani vznětlivý,+ nesmí to být opilec ani násilník* a nesmí toužit po nečestném zisku.  Musí být pohostinný,+ milovat dobro, mít zdravý úsudek,*+ musí jednat správně,* být věrný,+ umět se ovládat+  a při vyučování* se musí pevně držet spolehlivého* slova,+ aby uměl jak povzbuzovat* zdravým* učením,+ tak kárat+ ty, kdo tomuto učení odporují. 10  Je totiž mnoho vzpurných lidí, mluvků a podvodníků, hlavně těch, kdo lpí na obřízce.+ 11  Ty je nutné umlčet, protože pro nečestný zisk vyučují to, co by neměli, a podvrací tak celé rodiny. 12  Jeden z jejich krajanů, jejich vlastní prorok, řekl: „Kréťané jsou prolhaní, jsou to dravá zvířata a líní nenasytové.“ 13  A je to pravdivé svědectví. Právě proto je přísně kárej, aby byli zdraví ve víře 14  a nevěnovali pozornost židovským báchorkám a přikázáním lidí, kteří se odvrací od pravdy. 15  Čistým je všechno čisté,+ ale těm, kdo jsou poskvrnění a nemají víru, není čisté nic, protože mají poskvrněnou mysl i svědomí.+ 16  Prohlašují sice, že znají Boha, ale svými skutky ho zapírají.+ Jsou totiž odporní, neposlušní a neschválení pro jakékoli dobré dílo.

Poznámky

Nebo „jsou nedostatečné“.
Dosl. „pokud je někdo“.
Nebo „divokosti“.
Řec. výraz episkopos označuje toho, kdo dohlíží a chrání. Viz Slovníček pojmů.
Nebo „rváč“.
Nebo „být spravedlivý“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo „mít zdravou mysl, být rozvážný“.
Nebo „v umění vyučovat“.
Nebo „věrného“.
Nebo „vybízet“.
Nebo „prospěšným“.