Přejít k článku

Přejít na obsah

Všechno utrpení Bůh brzo ukončí

Všechno utrpení Bůh brzo ukončí

„Jak dlouho, Jehovo, mám volat o pomoc, a ty neslyšíš? Jak dlouho budu k tobě volat o přispění proti násilí, a ty nezachraňuješ?“ (Habakuk 1:2, 3) To řekl Habakuk, muž, který měl s Bohem blízký vztah. Když se takhle ptal, znamená to, že měl slabou víru? Rozhodně ne! Bůh Habakuka ujistil, že stanovil čas, kdy všechno utrpení odstraní. (Habakuk 2:2, 3)

Pokud trpíme my sami nebo někdo, koho máme rádi, je jednoduché dojít k závěru, že Bůh otálí a měl by zasáhnout už teď. Bible nás ale ubezpečuje, že „Jehova není pomalý vzhledem ke svému slibu, jak to někteří lidé pokládají za pomalost, ale je k [nám] trpělivý, protože netouží, aby byl někdo zahuben, ale touží, aby všichni dosáhli pokání“. (2. Petra 3:9)

KDY BŮH ZASÁHNE?

Velmi brzo! Ježíš mluvil o tom, že určitá generace lidí zažije ojedinělou kombinaci událostí, kterými se budou vyznačovat poslední dny tohoto zkaženého světa. (Matouš 24:3–42) Vzhledem k tomu, že se toto Ježíšovo proroctví plní v dnešní době, můžeme usuzovat, že Boží zásah je bezprostředně před námi. *

Ale co Bůh udělá, aby všechno utrpení ukončil? Když byl Ježíš na zemi, ukázal, jakou moc Bůh má. Podívejme se na některé příklady.

Přírodní katastrofy: Ježíše a jeho apoštoly jednou na Galilejském moři zastihla velká větrná bouře a vypadalo to, že se jejich člun potopí. V té chvíli Ježíš ukázal, že on i jeho Otec umí přírodní živly ovládat. (Kolosanům 1:15, 16) Ježíš jednoduše řekl: „Mlč! Buď zticha!“ A výsledek? „Vítr se utišil a nastal velký klid.“ (Marek 4:35–39)

Nemoci: Ježíš byl dobře známý tím, že dokázal léčit slepé a chromé, ale i ty, kdo trpěli epilepsií, malomocenstvím nebo nějakým jiným onemocněním. „Léčil všechny, kterým se špatně dařilo.“ (Matouš 4:23, 24; 8:16; 11:2–5)

Hlad: Ježíš pomocí síly, kterou dostal od svého Otce, dokázal znásobit malé množství jídla. V Bibli je záznam o dvou případech, kdy zajistil jídlo pro tisíce lidí. (Matouš 14:14–21; 15:32–38)

Smrt: Jehova má takovou moc, že dokáže člověku vrátit život. Je to jasně vidět z evangelií, ve kterých se píše o třech lidech, které Ježíš vzkřísil. Jeden z nich byl mrtvý čtyři dny. (Marek 5:35–42; Lukáš 7:11–16; Jan 11:3–44)

^ 5. odst. Víc informací o posledních dnech najdete v 9. kapitole knihy Co Bible doopravdy říká?, kterou vydali svědkové Jehovovi a která je zdarma ke stažení na stránkách jw.org.