Micheáš 4:1–13

  • Jehovova hora bude stát nad vrcholky hor (1–5)

    • „Překovají své meče v radlice“ (3)

    • My budeme žít v souladu s Jehovovým jménem (5)

  • Sion znovu získá sílu (6–13)

4  Na konci dnů* bude hora Jehovova domu+upevněna nad vrcholky hor,bude vyvýšena nad pahorky. A budou k ní proudit národy.+   Mnoho národů půjde a řekne: „Pojďte, vystupme na Jehovovu horu,k domu Jákobova Boha.+ Bude nás učit o svých cestácha my budeme chodit po jeho stezkách.“ Vždyť ze Sionu vyjde zákon*a Jehovovo slovo z Jeruzaléma.   Bude soudcem mezi mnoha národy,+urovná spory* vzdálených mocných národů. Překovají své meče v radlicea svá kopí ve vinařské nože.+ Národ nepozvedne meč proti národuani se už nebudou učit bojovat.+   Každý bude sedět* pod svou révou a pod svým fíkovníkem+a nikdo jim nebude nahánět strach,+protože to řekl* Jehova, Bůh vojsk.*   Každý národ bude žít v souladu se jménem* svého boha,ale my budeme po celou věčnost žít v souladu se jménem* Jehovy, našeho Boha.+   „Ten den,“ prohlašuje Jehova,„shromáždím lid,* který kulhal,a sesbírám ty rozehnané+i ty, se kterými jsem zacházel drsně.   Zbývající z těch, kdo kulhali, zachráním+a z těch zahnaných udělám mocný národ.+ Jehova nad nimi bude kralovat na hoře Sionodteď až navěky.   A ty, věži stáda,pahorku sionské dcery,+k tobě přijde, ano, vrátí se první* vláda,+království jeruzalémské dcery.+   Proč tak křičíš? Nemáš snad králenebo zahynul tvůj rádce,že tě zachvátily bolesti jako rodící ženu?+ 10  Svíjej se a sténej, sionská dcero,jako žena, která rodí,protože odejdeš z města a budeš bydlet na poli. Přijdeš až do Babylonu+a tam budeš vysvobozena.+ Tam tě Jehova vykoupí z rukou tvých nepřátel.+ 11  Shromáždí se proti tobě mnoho národůa řeknou: ‚Ať je Sion znečištěna ať to můžeme sledovat na vlastní oči!‘ 12  Neznají ale Jehovovy myšlenky,nechápou jeho úmysl.* Sesbírá je totiž jako řádku posečeného obilí na mlat. 13  Vstaň a mlať, sionská dcero.+ Vždyť tvé rohy proměním v železoa tvá kopyta v měďa rozdrtíš mnoho národů.+ Jejich nepoctivý zisk zasvětíš Jehovovi,jejich bohatství pravému Pánovi celé země.“+

Poznámky

Nebo „v posledních dnech“.
Nebo „poučení“.
Nebo „napraví záležitosti“.
Nebo „bydlet“.
Dosl. „mluvila ústa“.
Dosl. „chodit ve jménu“.
Dosl. „chodit ve jménu“.
Dosl. „tu“.
Nebo „dřívější“.
Nebo „radu“.