Přejít k článku

Čeho Boží království dosáhne?

Čeho Boží království dosáhne?

Co říká Bible

 Boží království brzy nahradí všechny lidské vlády a bude panovat nad celou zemí. (Daniel 2:44; Zjevení 16:14) Až k tomu dojde, nastanou na zemi velké změny:

  •   Zlí lidé, kteří svým sobectvím ubližují ostatním, budou zničeni. „Pokud jde o ničemné, ti budou ... ze země odříznuti.“ (Přísloví 2:22)

  •   Nebude se válčit. „[Bůh] působí, aby války ustaly až do nejzazšího konce země.“ (Žalm 46:9)

  •   Na zemi zavládne blahobyt a bezpečí. „Každý bude pobývat pod svou révou a pod svým fíkovníkem a nikdo ho nevyděsí.“ (Micheáš 4:4, Český studijní překlad)

  •   Celá země se změní v ráj. „Potom se ... poušť i suchem vyprahlá země zazelená, stane se zahradou plnou květin.“ (Izajáš 35:1, Slovo na cestu)

  •   Každý bude mít příjemnou, smysluplnou práci. „[Boží] vyvolení budou plně užívat díla svých vlastních rukou. Nebudou se lopotit zbytečně.“ (Izajáš 65:21–23)

  •   Nebudou žádné nemoci. „Žádný usedlík neřekne: ‚Jsem nemocný.‘“ (Izajáš 33:24)

  •   Nikdo nebude stárnout. „Ať se jeho tělo stane svěžejším než v mládí; ať se vrátí do dnů své mladistvé síly.“ (Job 33:25)

  •   Mrtví budou vzkříšeni. „Ti všichni v pamětních hrobkách uslyší [Ježíšův] hlas a vyjdou.“ (Jan 5:28, 29)