Přejít k článku

Přejít na obsah

 JAK BUDE PROBLÉM VYŘEŠEN JEDNOU PROVŽDY

Boží království zajistí klid a bezpečí natrvalo

Boží království zajistí klid a bezpečí natrvalo

Dlouho očekávané Boží království – celosvětová vláda ustanovená Bohem – už brzo zajistí, aby byl na celém světě klid a pokoj. V Žalmu 72:7 je dokonce slib, že bude „hojnost pokoje“. Kdy se ale Boží království ujme vlády nad zemí? Jak to provede? A jak může Boží království pozitivně ovlivnit váš život?

KDY SE BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ UJME VLÁDY NAD ZEMÍ?

Bible předpověděla řadu nápadných událostí, ze kterých bude poznat, že Boží království už brzo začne vládnout zemi. Dohromady mají tyto události tvořit znamení, že tato doba je už blízko. Patří k nim mezinárodní válečné konflikty, nedostatek jídla, nemoci, častá zemětřesení a nárůst kriminality. (Matouš 24:3, 7, 12; Lukáš 21:11; Zjevení 6:2–8)

Jiné proroctví říká: „V posledních dnech tu budou kritické časy, s nimiž bude těžké se vyrovnat. Lidé totiž budou milovat sami sebe, budou milovat peníze, budou ... neposlušní rodičů, nevděční, nevěrní, bez přirozené náklonnosti, nepřístupní jakékoli dohodě, pomlouvači, bez sebeovládání, suroví, bez lásky k dobru, ... nadutí pýchou, budou spíše milovat rozkoše než milovat Boha.“ (2. Timoteovi 3:1–4) Lidé tyto negativní rysy do určité míry projevovali vždycky. Ale dnes se s nimi setkáváme na každém kroku.

Tato proroctví se začala plnit v roce 1914. K tomu, jak hodně se svět po tomto roce změnil, se později vyjádřili různí historikové, státníci a spisovatelé. Například dánský historik Peter Munch napsal: „Vypuknutí první světové války v roce 1914 je velkým mezníkem v dějinách lidstva. Ze světlé éry pokroku ... jsme vstoupili do věku katastrof, hrůzy, nenávisti a všudypřítomné nejistoty.“

Pozitivní ale je, že tyto události se podobají bouři, po které nastane klid. Ukazují totiž, že doba, kdy Boží království začne vládnout nad zemí, je už blízko. A to je dobrá zpráva. Ježíš dokonce řekl, že až se budou dít všechny ty špatné věci, „tato dobrá zpráva o království se bude kázat po celé obydlené zemi na svědectví všem národům; a potom přijde konec“. (Matouš 24:14)

Dobrá zpráva o Království je tím nejdůležitějším, co se svědkové Jehovovi snaží lidem sdělit. Jejich hlavní časopis se jmenuje Strážná věž hlásající Jehovovo království. V současné době vychází ve víc než 338 jazycích a často se v něm píše o krásných věcech, které Boží království pro lidi udělá.

JAK SE BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ UJME MOCI?

Odpověď se dozvíme ze čtyř důležitých skutečností:

  1. Boží království nebude vládnout skrze politiky současného světa ani ho nebudou zastupovat.

  2. Ve snaze udržet si svou moc budou politici Božímu království tvrdohlavě odporovat. (Žalm 2:2–9)

  3. Boží království bude muset zničit politické systémy, které budou chtít lidem dál vládnout. (Daniel 2:44; Zjevení 19:17–21) Tento závěrečný celosvětový zásah se v Bibli nazývá Armagedon. (Zjevení 16:14, 16)

  4. Všichni, kdo jsou ochotní Boží království respektovat, Armagedon přežijí a budou žít v nových pokojných podmínkách. Bible o těchto lidech mluví jako o „velkém zástupu“ a nejspíš jich budou celé miliony. (Zjevení 7:9, 10, 13, 14)

 JAK MŮŽE BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ POZITIVNĚ OVLIVNIT VÁŠ ŽIVOT?

Prvním krokem k tomu, aby člověk mohl žít pod vládou Božího království, je získat určitý druh vzdělání. Jaký? Ježíš Bohu v modlitbě řekl: „To znamená věčný život, že přijímají poznání o tobě, jediném pravém Bohu, a o tom, kterého jsi vyslal, Ježíši Kristu.“ (Jan 17:3)

Když člověk pozná osobnost Boha Jehovy, v mnoha směrech ho to pozitivně ovlivní. Tady jsou dva příklady: Zaprvé, takový člověk si v Boha vytvoří pevnou víru. Tato víra založená na důkazech mu dává jistotu, že Boží království je skutečné a už brzo začne vládnout. (Hebrejcům 11:1) Zadruhé, člověk, který poznává Boha, má čím dál radši jak jeho, tak ostatní lidi. Láska k Bohu ho motivuje, aby ho ochotně poslouchal. A láska k lidem ho podněcuje, aby se řídil Ježíšovým výrokem, kterému se někdy říká Zlaté pravidlo: „Jak chcete, aby lidé činili vám, stejně čiňte jim.“ (Lukáš 6:31)

Náš Stvořitel je jako milující otec, který chce pro svoje děti to nejlepší. Chce, abychom si mohli užívat to, čemu Bible říká „skutečný život“. (1. Timoteovi 6:19) Život v současném světě není „skutečný život“. Pro miliony lidí je to jenom přežívání. Abyste si dokázali představit, jak bude „skutečný život“ vypadat, přečtěte si o několika nádherných věcech, které Boží království pro lidi udělá.

Až bude zemi vládnout Boží království, lidé budou žít v klidu a bezpečí a budou mít dostatek jídla