Přísloví 2:1–22

  • Hodnota moudrosti (1–22)

    • Pátrat po moudrosti jako po schovaných pokladech (4)

    • Schopnost přemýšlet je ochranou (11)

    • Nemravnost vede ke katastrofě (16–19)

2  Můj synu, pokud přijmeš má slovaa budeš má přikázání opatrovat jako poklad,+   pokud budeš svým uchem naslouchat moudrosti+a své srdce otevřeš dobrému úsudku,*+   pokud budeš volat po porozumění+a hlasitě prosit o dobrý úsudek,*+   pokud to všechno budeš hledat jako stříbro+a pátrat po tom jako po schovaných pokladech,+   pak porozumíš bázni před Jehovou+a získáš poznání Boha.+   Jehova totiž dává moudrost,+z jeho úst vychází poznání a dobrý úsudek.*   Moudrost uchovává pro čestné,je štítem pro ty, kdo žijí bezúhonně.*+   Střeží stezky spravedlnostia chrání cestu těch, kdo jsou mu věrní.+   Pak porozumíš tomu, co je správné, spravedlivé a čestné,porozumíš tomu, která cesta je dobrá.+ 10  Když ti do srdce vstoupí moudrost+a tvá duše* si oblíbí poznání,+ 11  schopnost přemýšlet nad tebou bude bdít+a dobrý úsudek* tě bude střežit. 12  Ochrání tě před špatnou cestou,před člověkem, který mluví zvráceně,+ 13  před těmi, kdo opouští přímé stezkya chodí po cestách tmy,+ 14  před těmi, kdo se radují ze špatnosti,kdo jásají nad zlem a zvráceností, 15  před těmi, jejichž stezky jsou pokřivenéa jejichž život je plný lstivosti. 16  Ochrání tě před hříšnou* ženou,před svůdnými slovy nemravné ženy,*+ 17  která opouští blízkého přítele* svého mládí+a zapomíná na svou smlouvu s Bohem. 18  Její dům klesá ke smrtia její cesty vedou do hrobu.+ 19  Nikdo z těch, kdo k ní vchází,* se nevrátí,nedostane se na stezky života.+ 20  Proto choď po cestě dobrých lidía drž se stezek těch, kdo jednají správně.*+ 21  Vždyť na zemi budou žít jen čestní lidé,ti bezúhonní* na ní zůstanou.+ 22  Ale špatní lidé budou ze země vyhlazeni+a zrádci z ní budou vytrženi.+

Poznámky

Nebo „rozlišovací schopnosti“.
Nebo „rozlišovací schopnost“.
Nebo „rozlišovací schopnost“.
Nebo „chodí v ryzosti“.
Nebo „rozlišovací schopnost“.
Dosl. „cizí“. Zjevně jde o ženu, která je v mravním ohledu odcizená Bohu.
Dosl. „cizinky“. Zjevně jde o ženu, která je v mravním ohledu odcizená Bohu.
Nebo „manžela“.
Nebo „mají s ní pohlavní styky“.
Nebo „stezek spravedlivých“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo „morálně zásadoví“.