Přejít k článku

Kde vzal Kain manželku?

Kde vzal Kain manželku?

Co říká Bible

 Kain, nejstarší dítě prvního lidského páru, se oženil s jednou ze svých sester nebo jinou blízkou příbuznou. K takovému závěru se dá dojít na základě toho, co Bible říká o Kainovi a jeho rodině.

Fakta o Kainovi a jeho rodině

  •   Všichni lidé jsou potomci Adama a Evy. Bůh „udělal z jednoho člověka [Adama] každý lidský národ, aby bydleli na celém zemském povrchu“. (Skutky 17:26) Adamova manželka Eva se stala „matkou všech živých“. (1. Mojžíšova 3:20) Kain se tedy musel oženit se ženou, která byla potomkem Adama a Evy.

  •   Kain a jeho bratr Abel byli první z mnoha dětí, které se Evě narodily. (1. Mojžíšova 4:1, 2) Když byl Kain poslán do vyhnanství za to, že zabil Abela, stěžoval si: „Kdokoli mě najde, zabije mne.“ (1. Mojžíšova 4:14) Z koho měl Kain strach? Bible říká, že Adam „se stal otcem synů a dcer“. (1. Mojžíšova 5:4) Je zřejmé, že tito potomci Adama a Evy mohli pro Kaina představovat hrozbu.

  •   V počátečním období lidské historie nebyly sňatky mezi příbuznými ničím výjimečným. Například Abraham, který věrně uctíval Boha, se oženil se svou nevlastní sestrou. (1. Mojžíšova 20:12) Zákaz takových sňatků se poprvé objevil v Mojžíšově zákoně, který vznikl až staletí po Kainovi. (3. Mojžíšova 18:9, 12, 13) Zdá se, že děti narozené v manželství blízkých příbuzných tehdy nemívaly vrozené vady, jako to může být dnes.

  •   Bible prezentuje zprávu o Adamovi, Evě a jejich rodině jako skutečnou historii. Podrobné rodokmeny, které jdou až k Adamovi, je možné najít nejenom v 1. Mojžíšově, ale také v záznamech historika Ezry a Lukáše. (1. Mojžíšova 5:3–5; 1. Paralipomenon 1:1–4; Lukáš 3:38) Bibličtí pisatelé se odvolávají na příběh o Kainovi jako na něco, co se skutečně událo. (Hebrejcům 11:4; 1. Jana 3:12; Juda 11)