Přejít k článku

Měli bychom milovat sami sebe?

Měli bychom milovat sami sebe?

Co říká Bible

 Bible ukazuje, že je správné, a dokonce nutné, do určité míry milovat sám sebe. To znamená pečovat o sebe, vážit si sám sebe a uvědomovat si vlastní hodnotu. (Matouš 10:31) Bible nevyzdvihuje sobectví, ale dává sebelásce to správné místo.

Koho bychom měli milovat nejvíc?

  1.   Nejdůležitější místo v našem srdci by měl mít Bůh. V Bibli se píše, že nejvýznamnější přikázání je: „Budeš milovat Jehovu, svého Boha, celým svým srdcem.“ (Marek 12:28–30; 5. Mojžíšova 6:5)

  2.   Druhé nejvýznamnější přikázání je: „Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.“ (Marek 12:31; 3. Mojžíšova 19:18)

  3.   Bible výslovně nepřikazuje, abychom milovali sami sebe. Ale příkaz, že člověk má „milovat svého bližního jako sám sebe“, naznačuje, že rozumná míra sebelásky a sebeúcty je normální a prospěšná.

Koho nejvíc miloval Ježíš?

 Ježíš ukázal, jaké místo v životě by měla mít láska k Bohu, láska k lidem a láska k sobě. A svým učedníkům řekl, aby se jeho příkladem řídili. (Jan 13:34, 35)

  1.   Nejvíc miloval Boha Jehovu a naplno se věnoval práci, kterou od něj dostal. Ježíš řekl: „Aby svět poznal, že miluji Otce, jednám právě tak, jak mi Otec přikázal.“ (Jan 14:31)

  2.   Miloval své bližní. Dokazoval to tím, že se zajímal o jejich potřeby, a dokonce za ně zemřel. (Matouš 20:28)

  3.   V rozumné míře miloval i sám sebe, protože si udělal čas na odpočinek a jídlo a rád trávil čas se svými následovníky a s těmi, kdo se jimi mohli stát. (Marek 6:31, 32; Lukáš 5:29; Jan 2:1, 2; 12:2)

Když budete druhé milovat víc než sebe, budete míň šťastní?

 Ne, protože jsme byli stvořeni k Božímu obrazu a hlavní vlastností Boha je nesobecká láska. (1. Mojžíšova 1:27; 1. Jana 4:8) To znamená, že jsme byli vytvořeni tak, abychom milovali druhé. I když je potřeba milovat sami sebe, nejšťastnější jsme, když v první řadě milujeme Boha a děláme dobré věci pro druhé. Je to tak, jak říká Bible: „Více štěstí je v dávání než v přijímání.“ (Skutky 20:35)

 Hodně lidí dnes tvrdí, že člověk je šťastný, když dává na první místo sám sebe. V jejich případě sebeláska nahradila lásku k bližním. Ukazuje se ale, že zdravější a šťastnější jsou ti, kdo se řídí touto moudrou radou z Bible: „Ať nikdo nehledá svou vlastní výhodu, ale výhodu druhého.“ (1. Korinťanům 10:24)