Přejít k článku

Napsal Bibli Mojžíš?

Napsal Bibli Mojžíš?

Co říká Bible

 Mojžíš dostal od Boha pověření, aby napsal prvních pět knih Bible: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomium. Mojžíš také pravděpodobně napsal knihu Job a 90. žalm. Byl ale pouze jedním z přibližně 40 mužů, které Bůh k napsání Bible použil.