Přejít k článku

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

Říká Bible, že Země je placatá?

Co říká Bible

Ne, Bible neříká, že Země je placatá. * Sice to není vědecká kniha, ale nic z toho, co se v ní píše, není v rozporu s vědeckými poznatky. Bible je „spolehlivá navždy [a] navěky“. (Žalm 111:8, Český studijní překlad)

 Co se v Bibli myslí výrazem „čtyři rohy země“?

V Bibli je použitý výraz „čtyři nejzazší končiny země“, někdy překládaný jako „čtyři rohy země“, a také výraz „konce země“. (Izajáš 11:12; Job 37:3) Tyto výrazy ale nemáme brát doslova, jako kdyby Země byla čtverec nebo měla nějaké konce. Zjevně jde o obrazná vyjádření, kterými se myslí celý zemský povrch. Podobný význam má to, když se v Bibli mluví současně o všech čtyřech světových stranách. (Lukáš 13:29)

Hebrejské slovo přeložené jako „rohy“ nebo „konce“ je pravděpodobně idiom vycházející z výrazu, který znamená „křídla“. The International Standard Bible Encyclopedia k tomu říká: „Jelikož pták používá křídlo k tomu, aby ho rozprostřel nad svými mláďaty, [toto hebrejské slovo] se vztahuje na okraje čehokoli, co se někde rozprostírá.“ Encyklopedie dodává, že u Joba 37:3 a Izajáše 11:12 „použité slovo znamená meze, hranice nebo okraje zemského povrchu“. *

 Dalo by se argumentovat tím, jak Ďábel pokoušel Ježíše?

Když Ďábel pokoušel Ježíše, vzal ho „s sebou na neobvykle vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu“. (Matouš 4:8) Někteří lidé tvrdí, že tato biblická zpráva vlastně říká, že z jednoho místa na placaté zemi je možné vidět celý svět. Vypadá to ale, že „neobvykle vysoká hora“, o které se v této zprávě mluví, není nějaké doslovné místo, ale jde o metaforu. Podívejme se na několik důvodů, proč takový závěr dává smysl.

  • Na zemi neexistuje žádná hora, ze které jsou vidět všechna království světa.

  • Ďábel ukázal Ježíšovi nejenom všechna království, ale také „jejich slávu“. Velkolepost těchto království by z velké dálky nemohla být vidět, takže se zdá, že Ďábel ty věci ukázal Ježíšovi pomocí nějakého vidění. Mohlo to být podobné, jako když někomu na plátně promítneme obrázky různých míst na zemi.

  • Paralelní zpráva u Lukáše 4:5 o této situaci říká: „V okamžiku mu ukázal všechna království obydlené země.“ Něco takového ale nelze lidským zrakem pojmout. Je z toho vidět, že Ďábel při tom využil nějaké jiné prostředky než doslovný lidský zrak.

^ 3. odst. Bible mluví o Bohu jako o tom, „který bydlí nad kruhem země“. (Izajáš 40:22) Některé encyklopedie připouští možnost, že slovo, které je zde přeložené jako „kruh“, by se dalo přeložit i jako „koule“. Ne všichni učenci se na tom ale shodují. Každopádně Bible nijak nepodporuje myšlenku, že Země je placatá.

^ 8. odst. Revidované vydání, svazek 2, strana 4.