Přejít k článku

Co říká Bible o Danielovi?

Co říká Bible o Danielovi?

Co říká Bible

 Daniel byl výjimečný židovský prorok, který žil na přelomu 7. a 6. století př. n. l. Bůh mu dal vidění toho, co se stane v budoucnosti, a schopnost vykládat sny. Také ho inspiroval, aby napsal biblickou knihu, která se jmenuje Daniel. (Daniel 1:17; 2:19)

Kdo byl Daniel?

 Daniel vyrostl na území judského království, kde byl Jeruzalém a židovský chrám. V roce 617 př. n. l. si Jeruzalém podrobil babylonský král Nebukadnecar, který odvedl „významné muže země“ do vyhnanství v Babyloně. (2. Královská 24:15; Daniel 1:1) Mezi nimi byl i Daniel, kterému v té době pravděpodobně nebylo ještě ani 20 let.

 Daniel a další mladí muži, včetně Šadraka, Mešaka a Abednega, se dostali do babylonského paláce. Tam měli získat speciální vzdělání, které je mělo připravit pro práci ve státních službách. I když je dvorní úředníci nutili, aby dělali věci, které byly proti jejich náboženskému přesvědčení, Daniel a jeho tři přátelé zůstali věrní svému Bohu Jehovovi. (Daniel 1:3–8) Po tříletém školení král Nebukadnecar zjistil, že jsou velmi moudří a schopní, dokonce „desetkrát lepší než všichni kněží zabývající se magií a zaklínači v celé jeho říši“. Rozhodl, že Daniel a jeho přátelé budou sloužit u královského dvora. (Daniel 1:18–20)

 O desítky let později byl Daniel, kterému bylo zřejmě už přes 90 let, zavolán do paláce. Belšacar, který v té době v Babyloně vládl, ho požádal, aby mu přečetl a vysvětlil záhadný rukou psaný nápis, který se objevil na zdi. Díky pomoci od Boha Daniel odhalil, že Babylon dobydou Médové a Peršané. Ještě tu noc Babylon padl. (Daniel 5:1, 13–31)

 Médo-perský král Dareios jmenoval Daniela vysokým státním úředníkem a měl v úmyslu ho ještě povýšit. (Daniel 6:1–3) Ostatní úředníci na něj žárlili a pomocí intrik se ho chtěli zbavit. Zařídili, aby byl Daniel vhozen do lví jámy, ale Jehova ho zachránil. (Daniel 6:4–23) Ke konci života se Danielovi objevil anděl a dvakrát ho ujistil, že je pro Jehovu „velmi vzácný“. (Daniel 10:11, 19)

 Podívejte se na strhující vyprávění o Danielově životě ve dvoudílném videu s názvem Daniel – příběh nezlomné víry.