Přejít k článku

Co je Zlaté pravidlo?

Co je Zlaté pravidlo?

Co říká Bible

 Slovní spojení Zlaté pravidlo se v Bibli neobjevuje. Mnozí tak ale označují pravidlo chování, o kterém mluvil Ježíš. Ve svém slavném Kázání na hoře řekl: „Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte ve všem vy s nimi.“ (Matouš 7:12; Lukáš 6:31)

 Co Zlaté pravidlo znamená?

 Zlaté pravidlo nás vybízí, abychom se k druhým chovali tak, jak chceme, aby se chovali oni k nám. Většině lidí se například líbí, když se k nim druzí chovají uctivě a laskavě. Proto je logicky potřeba jednat s druhými stejně. (Lukáš 6:31)

 V čem je Zlaté pravidlo užitečné?

 Zlaté pravidlo se dá uplatnit prakticky v každé situaci. Například může pomoct...

 Zlaté pravidlo vystihuje hlavní myšlenku velké části takzvaného Starého zákona. Ježíšovo pravidlo chování „je vlastně podstata Zákona [prvních pěti knih Bible] a Proroků [prorockých knih]“. (Matouš 7:12) Jinými slovy, Zlaté pravidlo shrnuje základní zásadu Starého zákona – lásku k bližnímu. (Římanům 13:8–10)

 Chce Zlaté pravidlo říct prostě jen to, že máme umět najít kompromis?

 Ne. Zlaté pravidlo klade důraz na dávání. Když ho Ježíš pronesl, mluvil o tom, jak se máme chovat ke všem lidem, dokonce i k nepřátelům. (Lukáš 6:27–31, 35) Zlaté pravidlo nás tedy vybízí, abychom se ke všem chovali hezky a snažili se pro ně dělat dobré věci.

 Jak můžete Zlaté pravidlo uplatnit?

  1.  1. Buďte všímaví. Pozorně si všímejte lidí kolem sebe. Možná uvidíte někoho, kdo nese těžký nákup, dozvíte se o sousedovi, který je v nemocnici, nebo si všimnete, že váš kolega je bez nálady. Pokud myslíte „na to, co je dobré pro druhé“, nejspíš najdete příležitost, jak říct nebo udělat něco, co dotyčnému pomůže. (Filipanům 2:4)

  2.  2. Buďte empatičtí. Představujte si sami sebe na místě druhých. Jak byste se cítili, kdybyste byli ve stejné situaci? (Římanům 12:15) Když se budete snažit rozumět tomu, jak se druzí cítí, bude vás to motivovat, abyste jim pomohli.

  3.  3. Buďte přizpůsobiví. Pamatujte na to, že jsme každý jiný. To, co ocení druzí, nemusí být to samé, co byste ocenili vy. Ze všech věcí, které byste mohli udělat, se proto pokuste vybrat tu, kterou uvítají nejvíc. (1. Korinťanům 10:24)