Přejít k článku

Čím se mají vyznačovat „poslední dny“ neboli „čas konce“?

Čím se mají vyznačovat „poslední dny“ neboli „čas konce“?

Co říká Bible

 Bible popisuje určité události, chování lidí a poměry ve světě, kterými se bude vyznačovat „závěr [současného] systému“ neboli „konec světa“. (Matouš 24:3; Slovo na cestu) Bible toto období nazývá „poslední dny“, „čas konce“ nebo „poslední čas“. (2. Timoteovi 3:1; Daniel 8:19; Bible21)

Co Bible předpovídá o „posledních dnech“?

 Bible předpověděla hodně věcí, které budou společně tvořit „znamení“ posledních dnů. (Lukáš 21:7) Tady jsou některé z nich:

 Spousta válek. Ježíš předpověděl: „Bude bojovat národ proti národu a království proti království.“ (Matouš 24:7) Ve Zjevení 6:4 se zase píše o symbolickém jezdci na koni, který představuje válčení a kterému „bylo dovoleno odejmout ze země mír“.

 Hlad. Ježíš předpověděl: „Na jednom místě za druhým bude hlad.“ (Matouš 24:7) Kniha Zjevení předpovídá jízdu dalšího symbolického jezdce, která povede k tomu, že na mnoha místech světa bude hlad. (Zjevení 6:5, 6)

 Velká zemětřesení. Ježíš řekl, že budou „na jednom místě za druhým ... zemětřesení“. (Matouš 24:7; Lukáš 21:11) Kvůli velkým zemětřesením bude na celém světě trpět a umírat víc lidí než kdy dřív.

 Epidemie. Podle Ježíše měly být „na jednom místě za druhým ... mory“ neboli epidemie nakažlivých nemocí. (Lukáš 21:11; Slovo na cestu)

 Kriminalita. Přestože kriminalita existuje už po staletí, Ježíš předpověděl, že v posledních dnech „vzroste špatnost“. (Matouš 24:12)

 Ničení země. Zjevení 11:18 předpovídá, že lidé budou ničit zemi. Nejen, že budou dělat špatné věci, ale taky budou ničit životní prostředí.

 Úpadek morálky.2. Timoteovi 3:1–4 Bible předpověděla, že lidé „budou nevděční, nevěrní, ... nebudou ochotní se dohodnout, budou pomlouvat, nebudou se ovládat, budou suroví, bez lásky k dobru, zrádci, tvrdohlaví, pyšní“. Takové chování a postoje budou v posledních dnech tak rozšířené, že celé to období je označené jako „velmi těžké časy“.

 Rozpad rodin.2. Timoteovi 3:2, 3 Bible předpověděla, že v mnoha rodinách bude chybět přirozená láska a že děti „nebudou poslouchat rodiče“.

 Nezájem o Boha. Ježíš předpověděl, že „láska většiny lidí ochladne“. (Matouš 24:12) Měl tím na mysli, že většina lidí přestane milovat Boha. Podle 2. Timoteovi 3:4 budou lidé v posledních dnech „milovat požitky, a ne Boha“.

 Pokrytectví v náboženství.2. Timoteovi 3:5 Bible předpověděla, že lidé budou tvrdit, že uctívají Boha, ale ve skutečnosti nebudou žít podle jeho norem.

 Lepší pochopení biblických proroctví. V knize Daniel se píše, že v „čase konce“ hodně lidí líp pochopí pravdy z Bible včetně biblických proroctví o posledních dnech. (Daniel 12:4, poznámka pod čarou)

 Celosvětová kazatelská činnost. Ježíš předpověděl: „Tato dobrá zpráva o Království se bude kázat po celé obydlené zemi.“ (Matouš 24:14)

 Lhostejnost a posměch. Ježíš předpověděl, že většina lidí bude ignorovat jasné důkazy o tom, že se blíží konec. (Matouš 24:37–39) V 2. Petra 3:3, 4 se píše, že někteří lidé se tomu budou dokonce posmívat a říkat, že takové důkazy nic neznamenají.

 Splňování všech proroctví. Ježíš řekl, že v posledních dnech se budou všechna tahle proroctví splňovat najednou. Nemělo to být jen pár proroctví nebo většina z nich, ale všechna. (Matouš 24:33)

Žijeme v „posledních dnech“?

 Ano. Z toho, co se děje ve světě, i z biblické chronologie vyplývá, že poslední dny začaly v roce 1914, v roce, kdy vypukla první světová válka. Pokud vás zajímá, jak poměry ve světě ukazují, že žijeme v posledních dnech, podívejte se na následující video:

 V roce 1914 začalo v nebi vládnout Boží království. Jedním z prvních kroků této vlády bylo to, že vyhnala Satana a démony z nebe, takže teď můžou působit pouze na zemi. (Zjevení 12:7–12) Satanův vliv na lidi je patrný z toho, jak špatné vlastnosti mají a kolika hrozných věcí se dopouštějí. Kvůli tomu se poslední dny dají označit jako „velmi těžké časy“. (2. Timoteovi 3:1)

 Mnozí lidé jsou z toho, co se ve světě děje, zoufalí. Dělá jim starost, že společnost upadá, a někteří se dokonce obávají o budoucnost lidstva.

 Podle Bible ale Boží království brzy zasáhne a všechny problémy ve světě odstraní. (Daniel 2:44; Zjevení 21:3, 4) Ti, kdo v něj věří, se sice taky trápí tím, co se dnes děje, ale vědí, že je před námi hezká budoucnost. Trpělivě čekají, až Bůh splní, co slíbil, a důvěřují slovům Ježíše: „Kdo vytrvá až do konce, bude zachráněn.“ (Matouš 24:13; Micheáš 7:7)