Přejít k článku

Kdo je antikrist?

Kdo je antikrist?

Co říká Bible

 Výraz „antikrist“ pochází z řeckého slova, které znamená „proti Kristu“ nebo „místo Krista“. V Bibli se píše, že „se mnozí stali antikristy“. (1. Jana 2:18) Tento pojem se tedy nevztahuje jen na jednu konkrétní osobu nebo organizaci. Lze jím označit každého, kdo odpovídá následujícímu popisu:

 Slovem „antikrist“ však Bible označuje nejen jednotlivce, kteří odpovídají zmíněnému popisu, ale také všechny tyto lidi jako celek. (2. Jana 7) V souladu s tím, co bylo předpovězeno v Bibli, se tento antikrist poprvé objevil v době apoštolů a existuje dodnes. (1. Jana 4:3)

Jak antikristy rozeznat

  •   Tito lidé šíří o Ježíšovi nesprávné nauky. (Matouš 24:9, 11) Například vyučují nauce o Trojici nebo tvrdí, že Ježíš je Všemohoucí Bůh. Tím se ale staví proti Ježíšovým slovům: „Otec je větší než já.“ (Jan 14:28)

  •   Antikristové popírají to, co Ježíš říkal o Božím království. Někteří náboženští představitelé například zastávají názor, že Kristus dnes jedná prostřednictvím lidských vlád. To je však v rozporu s Ježíšovým výrokem: „Mé království není částí tohoto světa.“ (Jan 18:36)

  •   Říkají, že Ježíš je jejich Pánem, ale neřídí se jeho pokyny. Například nekážou dobrou zprávu o Božím království. (Matouš 28:19, 20; Lukáš 6:46; Skutky 10:42)