Přejít k článku

Proč se modlit v Ježíšově jménu?

Proč se modlit v Ježíšově jménu?

Co říká Bible

 V Ježíšově jménu se musíme modlit proto, že to vyžaduje Bůh. Je to jediný možný způsob, jak se k němu přibližovat. Ježíš řekl: „Jsem cesta a pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci, leda skrze mne.“ (Jan 14:6) Ježíš své apoštoly také ujistil: „Vpravdě, vpravdě vám říkám: Jestliže Otce o něco poprosíte, dá vám to v mém jménu.“ (Jan 16:23)

Další důvody, proč se modlit v Ježíšově jménu

  •   Projevujeme tím úctu k Ježíšovi i k jeho Otci, Jehovovi Bohu. (Filipanům 2:9–11)

  •   Ukazujeme tím své ocenění pro to, že za nás Ježíš zemřel, abychom mohli být zachráněni. (Matouš 20:28; Skutky 4:12)

  •   Uznáváme tím Ježíšovu jedinečnou úlohu Přímluvce u Boha. (Hebrejcům 7:25)

  •   Dáváme tím najevo, že si Ježíše vážíme jako Velekněze, který nám pomáhá získat před Bohem dobré postavení. (Hebrejcům 4:14–16)