Přejít k článku

Je Bůh pouhou neosobní silou?

Je Bůh pouhou neosobní silou?

Co říká Bible

 Bůh disponuje nepřekonatelnou mocí, která je patrná v celém vesmíru. O tom, jak vytvořil nespočetné miliardy hvězd, je v Bibli řečeno: „Vysoko pozvedněte oči a vizte. Kdo stvořil tyto věci? Je to Ten, kdo vyvádí jejich vojsko dokonce podle počtu, všechny je dokonce nazývá jménem. Kvůli hojnosti dynamické energie, a protože je také silný v moci, ani jedna z nich nechybí.“ (Izajáš 40:25, 26)

 Bůh však není jen neosobní silou. Bible ukazuje, že má také emoce, pociťuje například lásku nebo nenávist. (Žalm 11:5; Jan 3:16) Zároveň z ní vyplývá, že svým jednáním můžeme Bohu působit buď radost, nebo zármutek. (Žalm 78:40, 41)