Přejít k článku

Je Bůh všudypřítomný?

Co říká Bible

 Bůh všechno vidí a může udělat cokoli na jakémkoli místě. (Přísloví 15:3; Hebrejcům 4:13) Bible ale neříká, že Bůh je všudypřítomný, to znamená všude a ve všem. Píše se v ní, že Bůh je osoba, která přebývá na nějakém místě.

  •   Boží podstata: Bůh je duchovní osoba. (Jan 4:24) Pro lidi je neviditelný. (Jan 1:18) Když se vyskytuje v nějakém vidění zapsaném v Bibli, pokaždé je vykreslený na konkrétním místě. Nikdy se o něm nemluví tak, jako by byl všudypřítomný. (Izajáš 6:1, 2; Zjevení 4:2, 3, 8)

  •   Místo, kde Bůh přebývá: Bůh žije v duchovní říši, která je úplně jiná než hmotný vesmír. V této říši má svoje obydlí. (1. Královská 8:30) Bible popisuje, že při jedné příležitosti duchovní tvorové „vstoupili, aby zaujali své postavení před Jehovou“ a. (Job 1:6) Z toho je vidět, že v určitém smyslu Bůh přebývá na konkrétním místě.

Pokud Bůh není všudypřítomný, může se o mě osobně zajímat?

 Ano. Bůh má o každého člověka velký zájem. I když žije v duchovní říši, všímá si lidí, kteří mu upřímně chtějí dělat radost, a podporuje je. (1. Královská 8:39; 2. Paralipomenon 16:9) Jakými způsoby to dělá?

  •   Když se modlíte: Jehova může vyslyšet vaši modlitbu hned, jak ji vyslovíte. (2. Paralipomenon 18:31)

  •   Když jste na dně: „Jehova je blízko těm, kdo mají zlomené srdce, a ty, kdo jsou zdrcení na duchu, zachraňuje.“ (Žalm 34:18)

  •   Když potřebujete vědět, co máte dělat: Jehova vám dá moudrost a pomocí Bible vám ukáže správný směr. (Žalm 32:8)

Rozšířené mýty o všudypřítomnosti

 Mýtus: Bůh je přítomný ve všech věcech, které vytvořil.

 Fakt: Bůh nežije na zemi ani nikde jinde v hmotném vesmíru. (1. Královská 8:27) Je pravda, že hvězdy a další jeho výtvory „oznamují Boží slávu“. (Žalm 19:1) Bůh ale v těchto výtvorech nepřebývá, podobně jako umělec nežije ve svých malbách. Nicméně z maleb se můžeme o umělci leccos dozvědět. Stejně tak i viditelný svět nám odhaluje „neviditelné vlastnosti“ Stvořitele, například jeho moc, moudrost a lásku. (Římanům 1:20)

 Mýtus: Aby Bůh mohl všechno vědět a být všemohoucí, musí být přítomný ve všem.

 Fakt: Bůh používá svatého ducha neboli svoji aktivní sílu. Díky němu dokáže vnímat a dělat cokoli, kdekoli a kdykoli, aniž by musel být osobně přítomný. (Žalm 139:7)

 Mýtus: Ze Žalmu 139:8 vyplývá, že Bůh je všudypřítomný. Píše se tam: „Kdybych vystoupil do nebe, byl bys tam; a kdybych si rozložil lehátko v šeolu [neboli v hrobě], pohleď, ty bys tam byl.“

 Fakt: Uvedený verš nemluví o tom, kde Bůh žije. Poetickým způsobem ukazuje, že neexistuje místo, které by bylo pro Boha příliš vzdálené, takže by nám nemohl pomáhat.

a Jehova je podle Bible Boží jméno.