Přejít k článku

Je Bůh Trojice?

Je Bůh Trojice?

Co říká Bible

 Mnoho křesťanských církví tvrdí, že Bůh je trojjediný. The Encyclopædia Britannica však uvádí: „Ani slovo Trojice ani výslovná nauka jako taková se v Novém zákoně nevyskytují... Nauka se vyvinula postupně během několika staletí a za mnoha rozepří.“

 V Bibli se o Bohu nikdy nemluví jako o Trojici. Zamyslete se například nad těmito verši:

 „Jehova, náš Bůh, je jeden Jehova.“ (5. Mojžíšova 6:4)

 „Ty, jehož jméno je Jehova, ty sám jsi Nejvyšší nad celou zemí.“ (Žalm 83:18)

 „To znamená věčný život, že přijímají poznání o tobě, jediném pravém Bohu, a o tom, kterého jsi vyslal, Ježíši Kristu.“ (Jan 17:3)

 „Bůh je pouze jeden.“ (Galaťanům 3:20)

 Proč tedy většina křesťanských církví učí, že Bůh je Trojice?