Přejít k článku

Přejít na obsah

Měli byste věřit v Trojici?

Měli byste věřit v Trojici?

Přes dvě miliardy lidí se hlásí ke křesťanství. Většina patří k církvím, které učí, že Otec, Syn a svatý duch jsou jedním Bohem. Jak se Trojice stala oficiální naukou? A co je důležitější, je tato nauka v souladu s Biblí?

BIBLE byla dokončena v prvním století n. l. Nauky, které vedly ke vzniku učení o Trojici, začaly být oficiálně formulovány v roce 325 n. l. – tedy o víc než dvě století později – na koncilu v městě Nikaia v Malé Asii (dnešní Iznik v Turecku). Podle New Catholic Encyclopedia byla ve vyznání víry, které je připisováno nikajskému koncilu, podána první oficiální definice „křesťanské ortodoxie“, včetně definice Boha a Krista. Proč se dospělo k tomu, že je nutné definovat Boha a Krista staletí po tom, co byla napsána Bible? Vyjadřuje se Bible o těchto důležitých námětech nejasně?

JE JEŽÍŠ BŮH?

Když se Konstantin stal jediným vládcem Římské říše, křesťané se rozcházeli v názoru, jaký je vztah mezi Bohem a Kristem. Je Ježíš Bůh? Nebo byl Bohem stvořen? Aby se tato věc vyřešila, svolal Konstantin do Nikaie církevní hodnostáře. Neudělal to proto, že by se pídil po náboženské pravdě, ale proto, že nechtěl, aby náboženství jeho říši rozdělilo.

„Poznají tebe, jediného pravého Boha.“ Jan 17:3, Český ekumenický překlad

Konstantin požádal shromážděné biskupy, aby došli k jednotnému závěru, ale jeho žádost zůstala nevyslyšena. Poté navrhl, aby koncil přijal nejednoznačnou představu, že Ježíš je „jedné podstaty“ (homoúsios) s Otcem. Tento nebiblický řecký filozofický termín položil základ nauky o Trojici, jak byla později vysvětlena ve vyznání víry. Koncem čtvrtého století dostala v podstatě podobu, jakou známe dnes – zahrnuje i takzvanou třetí část Nejsvětější Trojice, svatého ducha.

PROČ SE O TO ZAJÍMAT?

Ježíš řekl, že „praví ctitelé budou uctívat Otce . . . pravdou“. (Jan 4:23) Tato pravda je zapsaná v Bibli. (Jan 17:17) Učí Bible, že Otec, Syn a svatý duch jsou tři osoby v jednom Bohu?

 Za prvé, v Bibli se slovo Trojice nevyskytuje. Za druhé, Ježíš nikdy netvrdil, že je roven Bohu. Naopak Boha uctíval. (Lukáš 22:41–44) Třetí důkazová linie souvisí s Ježíšovým vztahem k jeho následovníkům. Dokonce i potom, co byl Ježíš vzkříšen jako duchovní bytost, je nazval svými bratry. (Matouš 28:10) Byli bratry všemohoucího Boha? Samozřejmě, že ne! Ale díky tomu, že věřili v Krista – Božího prvorozeného Syna –, stali se i oni syny jednoho Otce. (Galaťanům 3:26) Srovnejte některé další biblické verše s následujícím vyjádřením z vyznání víry, které je připisováno nikajskému koncilu.

Co říká nikajské vyznání víry:

„Věříme . . . v jednoho Pána Ježíše Krista, . . . [který] jest z podstaty Otce, Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha.“

Co říká Bible:

  • „Otec je větší než já [Ježíš].“ (Jan 14:28) *

  • „Poznají tebe, jediného pravého Boha.“ (Jan 17:3)

  • „Vystupuji k Otci svému i Otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu.“ (Jan 20:17)

  • „Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista.“ (1. Petra 1:3)

  • „Toto praví ten, jehož jméno jest Amen [Ježíš]. . ., počátek stvoření Božího.“ (Zjevení 3:14) *

^ 13. odst. Kurziva od nás. Všechny citace v této části jsou z Českého ekumenického překladu.

^ 17. odst. Studijní pomůcka Co Bible doopravdy říká? obsahuje kapitoly: „Jaká je pravda o Bohu?“ a „Kdo je Ježíš Kristus?“. Tuto knihu můžete obdržet od svědků Jehovových nebo si ji můžete přečíst na www.jw.org.