Přejít k článku

Přejít na obsah

 CO ŘÍKÁ BIBLE

Alkohol

Alkohol

Je nesprávné pít alkoholické nápoje?

„Víno, které nás obšťastní, olivový olej, který nás rozveselí, a chléb, který nás posilní.“ Žalm 104:15, Good News Translation

CO ŘÍKAJÍ LIDÉ

V mnoha domácnostech se alkoholické nápoje běžně podávají k jídlu. V jiných je jejich konzumace zcela nepřípustná. Proč jsou na to tak rozdílné názory? Lidé jsou ovlivněni různými faktory, například kulturou, náboženstvím a obavami o své zdraví.

CO ŘÍKÁ BIBLE

Bible odsuzuje opilství a nestřídmost, ale proti umírněnému pití alkoholu nic nenamítá. (1. Korinťanům 6:9, 10) Už od nepaměti muži a ženy, kteří uctívali Boha, pili víno – nápoj, o kterém je v Bibli víc než 200 zmínek. (1. Mojžíšova 27:25) „Jez svůj pokrm s radostí a pij své víno s dobrým srdcem,“ říká Kazatel 9:7. Jelikož víno přispívá k dobré náladě, obvykle se podávalo při radostných událostech, jako byly svatební hostiny. Právě při takové příležitosti udělal Ježíš Kristus svůj první zázrak – přeměnil vodu ve „znamenité víno“. (Jan 2:1–11) Víno se používalo také jako lék. (Lukáš 10:34; 1. Timoteovi 5:23)

 Stanovuje Bible, kolik by toho člověk měl vypít?

„Ať . . . nepropadají přílišnému pití vína.“ Titovi 2:3, Ekumenický překlad

PROČ SE O TO ZAJÍMAT?

Každý rok mnoho rodin trpí, protože jeden nebo oba rodiče jsou alkoholici. Nemírné pití má také na svědomí bezpočet pádů a jiných nehod, včetně dopravních. A z dlouhodobého hlediska může nadměrná konzumace alkoholu poškodit mozek, srdce, játra a žaludek.

CO ŘÍKÁ BIBLE

Umírněnost v pití i v jídle je jedním ze základních Božích požadavků. (Přísloví 23:20; 1. Timoteovi 3:2, 3, 8) Když člověk nemá dostatek sebeovládání, ztrácí Boží přízeň. Bible říká: „Víno je posměvač, opojný nápoj je bouřlivý, a žádný, kdo pro něj sejde z cesty, není moudrý.“ (Přísloví 20:1)

Jak může alkohol způsobit, že nemoudrý člověk sejde z cesty? Například tak, že oslabí jeho morální zásady. U Ozeáše 4:11 je napsáno: „Víno a sladké víno, ty odnímají dobrou pohnutku.“ John to zažil na vlastní kůži. * Potom co se pohádal s manželkou, odešel do hotelu, pořádně se napil a vyspal se s jinou ženou. Později toho všeho hluboce litoval a rozhodl se, že už to nikdy neudělá. Nadměrné pití alkoholu nám může uškodit po fyzické, morální i duchovní stránce a Bible říká, že opilci nezískají věčný život. (1. Korinťanům 6:9, 10)

Kdy je pití alkoholu nevhodné?

„Rozumní lidé vidí, jak přichází neštěstí, a vyhnou se mu, ale člověk, který nepřemýšlí, mu jde vstříc a později toho lituje.“ Přísloví 22:3, Good News Translation

PROČ SE O TO ZAJÍMAT?

„Alkohol je silná droga,“ uvádí World Book Encyclopedia. Za určitých okolností nebo v určité době tedy není moudré dát si i jen malé množství alkoholu.

CO ŘÍKÁ BIBLE

Člověk „jde vstříc [neštěstí]“, když pije v nevhodnou dobu. „Pro všechno je ustanovený čas,“ říká Bible, tedy i čas zdržovat se alkoholu. (Kazatel 3:1) To platí například pro nezletilé, bývalé alkoholiky nebo ty, kdo berou léky, při jejichž užívání by se alkohol pít neměl. A pro mnoho lidí je „ustanovený čas“ nepít alkohol před prací a během práce, hlavně když obsluhují stroje. Moudří lidé se na život a zdraví dívají jako na vzácné dary od Boha. (Žalm 36:9) Vděčnost za tyto dary dáváme najevo tím, že se v otázce pití alkoholu řídíme biblickými zásadami.

^ 11. odst. Jméno bylo změněno.